poyrazoğlu otomotiv etiler

İYİ BİR SON

Mustafa Örki

29-05-2019

“Onun sonu misktir. İşte ona imrensin artık imreneler” Mutaffifin,26

Ramazan ayının sonuna yaklaştık, bir artma ve eksilme oluşmuştur inşallah! İyi bir başlangıç ve hüsnü hatime ile bitecek sonra, on bir ay sonra sağ olanlarımıza yeni bir ramazanla buluşacaklar.

Ramazan ayı ibadet açısından sanki sıkıştırılmış, bu aya girince diğer aylardan daha fazla ibâdetimiz oluyor. Netice de Ramazan mektebinde terbiye olduk, olgunlaştık. Öğrendiklerimizin başında ömrümüzü ramazanlaştıra-bilirsek ahretimizi de bayramlaştırabiliriz. Bu tür bir hayatın sonunda nasıl olsa öleceğiz eskilerin deyimi ile Hüsn-i hâtime vefat etsek ne güzel olur.

Hüsn-i hâtime nedir? Hatırlayalım: Sözlükte "tamamlamak, bitirmek, sona erdirmek" anlamına da nihayet" demektir. İslami gelenekle yetişen toplumlarda hatime hayatın nasıl sonuçlanacağı, son nefeste imanın korunup korunamayacağı şeklinde anlaşılmaktadır. Dünyadan imanla göç etmeye hüsn-i hâtime, imandan yoksun olarak gitmeye de sü-i hatime denilmiştir.

"Rabbimiz! Bizi doğru yola ilettikten sonra kalplerimizi eğriltip haktan çevirme" Ali İmran/3,8 mealindeki ayet de bu konuyla ilgilidir. Nitekim Taberi, ayetin tefsiri münasebetiyle Resül-i Ekrem'in şu duayı sık sık tekrar ettiğini kaydetmektedir: "Ey kalpleri halden hale çeviren Allah! Benim gönlümü dinin üzere sabit kıl" ( Cami'u 'i-Beyan, 3. 125- 126)

Ramazan ayının sonuna yaklaştık, yaptıklarımızı hatırlayalım. Bu ayda imanımızı yeniledik, günahlarımızın bir bölümünden affedildik inşallah! Öyle umuyoruz. Neticeyi rabbimiz bilir. Namaz-zekât, fıtır sadakası, oruç gibi ibadetlerle insanileştik, terbiye olduk. İyi insan olmak için iyi bir fırsattı bizim için.

Genelde geçmişe bir özlem duyarız, ramazan ayında biraz da özlem yaptık. Ama onlar geride kaldı, ileriye bakmalıyız. İyi insanlar geride kalmadı ama onların özelliklerini hatırlamamız lazım. Ramazan bizi iyi insanlar kervanına taşır, Osmanlılar buna örnektir. Daha yeniye kadar bunun izlerini görmek mümkündür

Ali Ekşi Hocamın sosyal medyadaki bir paylaşımını bir kez daha hatırlamalıyız. Osmanlı sadece kabristanlarda değil günlük hayatta bize vereceği bir kültürü irfanı vardır. Kaybettiğimiz birçok değeri orada bıraktık. İrfanı olmayan bir nesil yetiştirdik. Bir İstanbul beyefendisi vardı eskiden, anlayışlı müşfik kültürlü nezih asıl biriydi muhatabına değer veren. Hanım kızım, efendi oğlum diye başlayan, evladı yaşında kişilere siz diye hitap eden, asla muhatabının sözünü kesmeden dinleyen, pederi muhtereminiz hacdan avdet ettiler mi diye soran. .henüz teşrif etmediler diyerek cevaplayan insanlarımız vardı. Muhatabının yalanını bile yüzüne vurmadan hilafı hakikat beyanda bulunuyorsunuz diyerek muhatabını rencide etmezlerdi. Kendinden küçüklere, bunun yaşı benden küçük benden az günah işlemesi muhtemeldir, o halde benden çok değerlidir deyip onları yüce tutan. .küçükler de büyükleri için bu zat benden yaşlıdır benden çok sevabı olmak ihtimali mümkündür. .onun için saygıya layıktır. Derdi toplum da karşılıklı sevgi saygı vefa duygusu vardı. İnsanlar mahalle adabına riayet eder yardım severliklerini karşısında-kileri rencide etmeden yaparlardı. .işte biz bunları arıyor ve Osmanlının mefahirini özlüyoruz.

Ramazan ayın da kendimizi imar ettik, inşallah on bir ay bizi ayakta tutacak enerciyi kazanmışızdır. Tüm insanlar eski bir İstanbul efendisi olması beklenemez, ama kibar ve nazik olabiliriz. Ramazan izin verin bizi güzelleştirecektir, inanıyorum.

YORUM YAZ
BU YAZI HAKKINDA YAPILAN YORUMLAR
Okur yorumları, kişilerin kendi görüşleridir. Bu yorumlardan sorumlu değildir.
YORUM YAZ - İYİ BİR SON
Mustafa Örki - Diğer Yazıları
Bütün Mustafa Örki Yazıları