poyrazoğlu otomotiv etiler

İSLAMIN ORJİN OLANINI MUHAFAZA ETMEK

Mustafa Örki

29-05-2018

“İyilik senin elindedir(bütün iyilik ve güzelliklerin kaynağı Allah’tır) sen her şeye kadirsin” Âli İmran/3,26

Mu’az b. Cebel’i Yemen’e Vali olarak tayin eden Hz. Muhammed (sav) “Bir meseleyle karşılaşırsan neye dayanarak hüküm vereceksin” diye sorar. Mu’az (r,a) Allah’ın kitabı Kur’an ile” cevabını verir. Hz. Peygamber:”Peki Kuran’da çözümü bulamazsan ne ile hüküm vereceksin?” der. Allah’ın elçisinin Sünneti ile” cevabını verir. “Peki, Sünnete çözüm bulamazsan ne yapacaksın?” deyince, “kendi içtihadımla araştırmama göre hüküm veririm,” der. Hz. Muhammed(sav) bu cevapların doğruluğuna tasdik eder bir şekilde “Peygamberinin elçisini, onun razı olacağı şeye muvaffak kılan Allah’a hamdolsun,”der. Sünen-İ Tirmizi 13,el Ahkâm 3 Hadsi no:1327

Bu rivayette dikkat alınması gereken husus sahabenin din anlayışıdır. Onlar dini ciddi bir konu olarak anlamaktadır ve kendilerinin yetişmiş olduğunu gösterir. Din ayni zamanda bir çaredir, din insanın önüne duvar örmez. Sahabe Kur’anı en iyi anlayan nesildir.

“ Allah ve Resulü bir konuda hüküm verdiği zaman, inanan bir erkek ve kadının kendiişleri konusunda tercih hakları yoktur. Kim Allah’a ve Resulüne karşı gelirse, şüphesiz ki o apaçık bir şekilde sapıtmıştır.” 33,36

Bu ayetin anlaşılması için iki örnek verelim. Peygamberimiz Hendek harbi öncesi Mekke müşriklerinin müttefiklerinden Gatafan’ın liderine Medine’nin o yılkı hurma gelirinin üçte birini verme teklifinde bulunur. Sa’d b. Muaz bunun Allahın emri mi yoksa sizin görüşünüz mü diye sorar. Yani bu emrin kaynağı öğrenmek ister. Peygamberimiz bunun bir taktik olduğunu söyleyince karşı Sa’d (r,a) karşı çıkar. Ve vazgeçilir. Sa’d (r,a) kendi görüşünü ileri sürmeden önce yaptığı önemlidir. Emrin kaynağını öğrenme isteğidir.

Bir başka örnek Berire (r,anha) Berire köledir ve kendisini çok seven biri ile evlidir. Fakat Berire kölelikten ve kendisi seven ama kendisi sevmediği kocasından ayrılmak istemektedir. Kendisi Hz. Ayşe validemizin yanına girip çıkmaya başlar, ev işlerinde yardımcı olur, bir ara kölelikten kurtulma isteğini açıklar. Hz. Ayşe validemiz peygamberimizin de katkısı ile Berire’yi satın alır ve âzad eder. Bu sefer Berire kocasından boşanmak ister. Peygamberimiz Berire’yi kocasına dönmesini isteyince Berire “Ya Rasulüllah bu Allah’ım emrimi yoksa kendi kararınız mı” der. Peygamberimizin kararı olduğunu öğrenince boşanma kararından vazgeçmez.

Sahabe bu dini en iyi anlayan-yaşayan ve orijinalini tatbik eden bir nesidir. Allah’ın emri ile peygamberin emrini birbirinden ayırıyor.

Şimdi çok zengin bir kültürümüz var, ama her şey birbirine karışmış durumda ne nedir? Nasıl anlayacağız? Bilgi kirlenmesi var. Bu örnekte gördüğümüz gibi bir sıralama yapmak durumundayız. Ne yararı ve zararı var denilebilir bazen iyi niyetle bazen kötü niyetli insanlar bu durumu malzeme olarak kullanıyor çıkarına kullanıyor.

Sonuç orijinali bozulan din istenileni veremiyor, takipçileri aldatılıyor, hoş olmayan neticeler oluyor. Sonra birileri bunu malzeme olarak kullanıyor, istismar ediyor. Kaybeden insan ve insanlık oluyor.

Rahmet dini zahmete, en iyi insan olması gerekenler en acınacak duruma düşüyor.

YORUM YAZ
BU YAZI HAKKINDA YAPILAN YORUMLAR
Okur yorumları, kişilerin kendi görüşleridir. Bu yorumlardan sorumlu değildir.
YORUM YAZ - İSLAMIN ORJİN OLANINI MUHAFAZA ETMEK
Mustafa Örki - Diğer Yazıları
Bütün Mustafa Örki Yazıları