poyrazoğlu otomotiv etiler

İSLAM NEDİR, MÜSLÜMAN KİMDİR?

Mustafa Örki

12-12-2019

“Sizin ilahınız tek bir ilahtır, O'ndan başka ilah yoktur, O, Rahman'dır, Rahim'dir” Bakara/2,163 insanı harekete geçiren iki saik var. İhtiyaç hissetmek ve sevmek, işte bu konuda en doğru bilgiye yine Allah c.c bize veriyor. İslam nedir Müslüman kimdir sorusu çok önemli

İslam sözlükte: Silm kökünden türemiş olan İslâm’ın etimolojisini yapan ilk âlimlerden İbn Kuteybe kelimeyi “boyun eğmek ve iradî olarak uymak suretiyle barış ortamına girmek şeklinde açıklamıştır. Kurana göre: “Allah’a yönelmek” Bakara 2/112 “O’na teslim olmak” (el-Bakara 2/131; “Allah’a teslimiyetin gereğini yapmak” (ez-Zümer 39/54) manalarında kullanılmıştır.

Hadis kaynaklarında Allah katında dinin İslâm olduğunu vurgulayan (Tirmizî, “Menâḳıb”, 32) ve bunu “kolaylaştırılmış Hanîflik” şeklinde açıklamıştır Müsned I, 236. Toshihiko Izutsu’ya göre İslam:“kişinin bilerek ve samimiyetle kendisini Allah’a teslim etmesi” anlamına gelir der.

Müslüman kimdir: Sözlükte Terim olarak iman genellikle “Allah’tan alıp din adına tebliğ ettiği kesinlik kazanan hususlarda peygamberleri tasdik etmek ve onlara inanmak” diye tanımlanır. Bu inanca sahip bulunan kimseye mü’min, inancının gereğini tam bir teslimiyetle yerine getiren kişiye de Müslim denir. TDV İslam Ansiklopedisi

İnsanı harekete geçiren iki saik var. İhtiyaç hissetmek ve sevmek, İnsan muhtaçtır ve biz Allah Telaya seviyoruz onun bizi sevmesini istiyoruz. “Ey insanlar, siz Allah'a(karşı fakir olan)muhtaçlarsınız; Allah ise Ğaniy(hiçbir şeye ihtiyacı olmayan)dır, Hamîd(övülmeye layık)tır.” Fatır/35,15 “Gani” kendi kendine yeterliliği veya başkasına muhtaç olmamayı ifade eder. İnsanı ise muhtaçtır bu halde yaratılması onun lehinedir, doğumundan ölümüne kadar. İnsan yardıma muhtaç iken Allah bizim işimize karışmasın kanunsa kuralların en iyisini biz yaparız diyebilir. Allah işimize karışmasın da diyebilir, bu konuda Allah kullarını zorlamaz bilgilendirir.

Din bir yaşam tarzıdır. İnsanlar gerçekten Allah’a ihtiyaç duyuyorsa bu onların hayatını temelden değiştirecek ve bütün hareketlerine yansıyacaktır. İnsanın Allah c.c sevebilmesi için iyilikler nimetlerin kimden geldiğini bilmesi gerekir. “İyilik ve ihsanın karşılığı dayine iyilik ve güzellikten başkası mıdır?”Rahman/55,60

Nimetleri görmemek üstünü örtmek nankörlüktür. İnsan kadir kıymet bilmelidir.” Onlar, Allah'ın kadrini hakkıyla takdir edemediler. Şüphesiz Allah güç sahibidir, azizdir.” Hac/22,74 Biz müminler kadir kıymet bilen olmak için çalışıyoruz.

İnsan hayatını etkileyen en önemli duyguların başında “sevgi” gelmektedir. Nefret nasıl tahrip edici ise sevgi iyileştirici her unsurun temelinde de sevginin yapıcı gücü vardır. Kâinatın özü ve mayası olarak nitelendirilen “sevgi” bir tohum gibidir. “Allah iyilik edenleri sever” Bakara/2,195

Günümüzde dini hayatta meydana gelen çözülmenin, manevi duygularda zayıflamanın en önemli iki sebebi var. İhtiyaç duymamak ve sevememektir. Hâlbuki bu iki husus sözde kalmaması ve hayata yansıması gerekir. Gerçek sevgi özveri, fedakârlık ve bağlılık beraberinde getireceği muhakkaktır.

Peygamberimiz ve sahabeleri için, onlar davranışlarını zorlanmadan yapmışlardır. Bizde yapabiliriz ve yapmalıyız. Yeter ki ihtiyaç olarak görelim ve sevelim. Mekke döneminde Cennet ve Cehennem vurgusu yapılırken Medine dönemi için Allah sever, sevmeze dönüşmüştür.

YORUM YAZ
BU YAZI HAKKINDA YAPILAN YORUMLAR
Okur yorumları, kişilerin kendi görüşleridir. Bu yorumlardan sorumlu değildir.
YORUM YAZ - İSLAM NEDİR, MÜSLÜMAN KİMDİR?
Mustafa Örki - Diğer Yazıları
Bütün Mustafa Örki Yazıları