poyrazoğlu otomotiv etiler

İSLAM BİR BÜTÜNDÜR

Mustafa Örki

24-05-2018

“Siz kitabın bir kısmına iman ediyor bir kısmına inkâr mı ediyorsunuz. Sizlerden böyle yapanın cezası, dünyada rezil olmaktır. Kıyamet gününde ise bu gibiler en şiddetli bir azaba uğratırlar” 2.85

Denilmiştir ki;”parçalanan hakikak, hakikat olmaktan çıkar. Kim ilahi hakikatin bir kısmının üzerine örterek kâfir oluyorsa bunun cezası dünyada rezillik, aşağılanma, sömürülme, ezilme kişiliksiz ve kimliksiz hale gelme, ahrette ise bundan daha acı elem veren bir terk edilmişlik vardır.

Dünya Müslümanları bugün neden böyle? Sorusuna en güzel cevap kısaca bir çelişki içindeyiz bir helaldir işimiz bir haram. Ramazan ayında oruç tutar namaz kılarız, ama bir kesimimiz ramazan bitince terk eder. Fıkıh otoritelerince vacip veya nafile olan Bayram namazını kaçırmaz ama Farz olan Cuma’yı terk eder üstelik hiç rahatsızlık duymaz.

Hâlbuki İslam bİr bütündür ve parçalanmaz hatırlayalım: Hz. Muhammed (As) vefat etiğinde bazı kabileler biz namaz kılarız ama zekât vermeyiz dediler. Halife Hz. Ebu Bekir onlara savaş açtı. Hz. Ömer şöyle der.

“Allah Resulü, “İnsanlar Lâ ilâhe illâ’lah deyince kadar onlarla savaşmakla emrolundum. Ancak her kim “Lâ ilâhe illâ’lah derse” hakkını vermek şartıyla malını ve canını benden kurtarmış olur dediği halde sen nasıl olur “Lâ ilâhe illâ’lah diyen insanlara savaş açarsın?

Bu sözler üzerine Hz. Ebu Bekir (r,a) şu cevabı verir. “Allah’a yemin olsun ki namazla, zekâtın arasına ayıranlarla mutlaka harp mutlaka harp ederim. Çünkü zekât malın hakkıdır der. Hz. Ömer “Vallahi anladım ki, Hz. Ebu Bekir’i onlarla savaşma fikrini ulaştıran Allah’tır ve anladım ki doğru olanda budur. Bu konudaki hadisler Fethu’l-Bârî Hadis no: 7284 Sahihi Buhari 96

İlgili ayet Yahudilerden bahseder onlar kitabın bir kısmına iman ederken bir kısmını inkâr ediyorlardı. İslam dini bir bütündü parçalanmazdı evet ama ortada bir gerçek var oda bir bölünmüşlük, ciddiyetsizlik var bu iman notasındaki eksikliğimizden kaynaklanıyor.

Bu durum karşısında biz ne yapmalıyız?”Birbirlerine hakkı ve sabrı tavsiye ederler” Asr/103,3. Evet biz hakkı kabul eden elinden geldiğince Allah’ın tüm emir ve yasaklarını ciddiye alan müminler olarak örnek olmaya tavsiye etmeye devam ederiz etmeliyiz.

İçimizden Ebu Bekir rolünü oynayan insanlar çıkmalı bu çarpıklığı dillendirmeli âlemi islamın pür melalini sebeplerini ve çarenin ne olduğunu haykırmalı.

Müslümanlar çalışmalı ciddi olmalı ve dürüst işler yapmalıdır. Yoksa biz daha çok acı çekeriz.

“Bize bir nazar oldu Cumamız Pazar oldu/Ne olduysa hep bize azar, azar oldu” Arif Nihat Asya ne güzel demiş. İçimizden ve dışımızdan dört yanımızdan saldırmışlar.

Zemahşeri Tefsirinin giriş bölümünde şöyle der: O Allah Kur’anı Kerimi ihtiyaca göre (tüm olarak değil zaman-zaman/parça parça indirdi. Onu (Kur'anı) hamd ile başlattı, iltica ve sığınma ile sona erdirdi. Niye üzerinde düşünmeli değil mi?

Mekke Müşriklerinin özelliklerini Zemahşeri şöyle sayar. Onlar Düşmanlıkta, zarar verme, galip' gelmek için bütün güçlerini ortaya koymaya çalışırlardı. Kendileri ve atalarının yaptıkları büyük işleri, en ufak bir şeyden dolayı savunmayı kalkışmışlar. Her istediklerinde haddi tecavüz etmede, aşırı davranışlarıyla meşhurdular. Kısacası, biri kendilerine karşı bir övünmede bulununca, ona karşı kat kat övünmelerine, biri onlara biri ikramda bulununca daha fazlası ile mukabelede bulunmalarına rağmen, Kur'ana karşı koyma hususunda en ufak bir savunma dahi gösteremediler. Allah onlara ilk öne delil sonrada kılıcı yöneltti. Fakat onlar delili bir tarafa bırakarak, delille değil de, kılıçla karşı koydular. Sonrakiler başka şey yaptılar. Okumanın faziletini, duaya ve sevaba indirgediler, netice Müslümanların bugünkü perişan hali ortaya çıktı. Yeniden okumalı anlamalı ve yaşamalıyız.

YORUM YAZ
BU YAZI HAKKINDA YAPILAN YORUMLAR
Okur yorumları, kişilerin kendi görüşleridir. Bu yorumlardan sorumlu değildir.
YORUM YAZ - İSLAM BİR BÜTÜNDÜR
Mustafa Örki - Diğer Yazıları
Bütün Mustafa Örki Yazıları