poyrazoğlu otomotiv etiler

İşçinin hak sahiplerine ödenen ölüm tazminatı nedir, nasıl hesaplanır? 

Mehmet BENZER

29-01-2019

Ölüm tazminatı bilineni aksine 4857 sayılı İş Kanunu haricinde düzenlenen ve 6098 sayılı Borçlar Kanunu gereği ödenmesi gereken bir tazminattır. 6098 sayılı kanunun İşçinin Ölümü başlıklı 440. maddesinde “Sözleşme işçinin ölümüyle kendiliğinden sona erer. İşveren, işçinin sağ kalan eşine ve ergin olmayan çocuklarına, yoksa bakmakla yükümlü olduğu kişilere, ölüm gününden başlayarak bir aylık; hizmet ilişkisi beş yıldan uzun bir süre devam etmişse, iki aylık ücret tutarında bir ödeme yapmakla yükümlüdür.” denilmektedir. Ölüm tazminatı hesaplanırken işçinin son aldığı aylık çıplak ücrete göre hesaplama yapılacaktır.

Örneğin; MB A.Ş şirketinde asgari ücret ile 3 yıldır çalışmakta olan sigortalı 23.01.2019 tarihinde kalp krizi sonucu vefat etmiştir. Ölen kişinin hizmet süresinin ölüm tarihi itibariyle beş yılın altında olduğu anlaşıldığından, bu kişinin hak sahiplerine 1 aylık ölüm tazminatı ödenecektir.

Ödenecek tazminat tutarı Gelir vergisinden istisna kapsamında olup sadece damga vergisi kesilecektir. Ayrıca sigorta primine de dahil edilmeyecektir. Sonuç olarak işçinin hak sahiplerine 2019 yılı için 2558,40 TL - 19,41 TL (Damga vergisi) = 2538,99 TL ölüm tazminat ödenecektir.

Bağ-Kur’lular geçici işgöremezlik ödeneği(rapor parası) alabilirler mi?

Halk arasında rapor parası olarak da bilinen geçici iş göremezlik ödeneği 5510 sk. 16. maddesi ile sigortalılara hastalık hali kapsamında tanınmış bir haktır. Ancak geçici iş göremezlik ödeneğinden faydalanabilmek için kanun kapsamında sayılan kişilerden olmak ve belirli şartları yerine getirmek gerekmektedir.

Kanunun 15. maddesinde hastalık hali, sigortalının iş kazası ve meslek hastalığı dışında kalan ve iş göremezliğine neden olan rahatsızlıklar olarak tanımlanmıştır. 18. Maddesinde ise sadece aşağıda sayılan kişileri hastalık sigortası kapsamında sağlanan haklardan faydalanacağı belirtilmiştir. Bunlar ise özetle;

  • 4/a' lı sigortalılar(SSK)
  • Çıraklar
  • Yurtdışına götürülen işçiler
  • İntörn öğrencileri
  • Ev hizmetlerinde (Ek-9) 10 günden fazla çalışanlar

Kanun gereği hastalık halinde sadece bu kişilere ödeme yapılacaktır. Bu kişilerin dışındaki sigortalılara hastalık sigortası kolundan geçici iş göremezlik ödeneği ödenmeyecektir. Anlaşıldığı üzere Bağ-Kur’lular Kanun gereği hastalık hali kapsamında geçici iş göremezlik ödeneği alabilecek kişiler arasında sayılmadığından bu haktan faydalanamayacaklardır.

60 yaşını doldurmanız gerek

Soru; Merhabalar ismim Mustafa 14 Eylül 1976 doğumluyum. İlk işe giriş tarihim 25 Ağustos 2001 olup, şimdiye kadar toplam 5600 gün (SSK) adıma ödenen prim günüm bulunmaktadır. Gözlerimdeki rahatsızlığım dolayısı ile askerlikten muaf oldum. SSK (4/a) kapsamında ne zaman emekli olabilirim?

Cevap:Mustafa Bey sadece askerlikten muaf olduğunuzu belirtmişsiniz anladığım herhangi bir engel oranı söz konusu değil. Bu yüzden normal şartlar ile emekli olacağınızı varsayarak sorunuza cevap verecek olursak iki şekilde emekli olabilme durumunuz var. Birincisi1400 gün daha SSK’ lı olarak çalışıp priminizi 7000 güne tamamlamanız şartıyla, 60 yaşınızı dolduracağınız 2036 yılında. İkincisi ise bundan sonra prim ödemeseniz de 25 yıl sigortalılık süresi, 4500 gün prim ödeme ve 60 yaş şartlarına tabi olarak 60 yaşınızı dolduracağınız tarihte emekli olabilirsiniz. Yani her iki durumda da yaş şartını sağlamanız gerekeceğinden 60 yaşını beklemeniz gerekecek.

Çalışma Hayatı ve Emeklilik ile ilgili sorularınızı mehmettbenzer@hotmail.com adresine gönderebilirsiniz…

YORUM YAZ
BU YAZI HAKKINDA YAPILAN YORUMLAR
Okur yorumları, kişilerin kendi görüşleridir. Bu yorumlardan sorumlu değildir.
YORUM YAZ - İşçinin hak sahiplerine ödenen ölüm tazminatı nedir, nasıl hesaplanır? 
Mehmet BENZER - Diğer Yazıları
Bütün Mehmet BENZER Yazıları