3 Haziran 2020 Çarşamba

İRADE EĞİTİMİ

Mustafa Örki

05-09-2019

“Yalnız sana ibadet eder ve senden yardım dileriz” Fatifa/1,5

Bir Müslüman için ideal olan kulluk anlayışı, yaşayışı kitap ve sünnet gereği az da olsa devamlı olandır. Hayatımız boyunca zaman zaman üst sevide coşku içinde günlerimizin olması da mümkün. Hac gibi, ramazan ve bayramlar gibi, böyle dönemlerde gayretimiz daha bir üst seviyede oluyor. Asıl önemli olan kesik kesik bir kulluk değil devamlı olanı sağlamaktır. Aldığımız enerjiyi çabuk harcamak akıllılık değil.

Bu devamlılığı sağlamanın yolu İslami öğretim ve eğitime bağlıdır. İslam dini bu meseleyi fıtrata uygun bir metot ile hallediyor. Her ne kadar sorumluluklarımız mükellef olmakla başlamakla beraber önceden alıştırmak için yapılan çalışmalar çok etkileyicidir. Misal çocukları camiye götürmek, tekne orucu tutturmak gibi. Tüm bu eğitim ve öğretim irade eğitimidir, beslemek ve büyütmektir

Teklifi hükümler nedir ne zaman başlar? Kādî Abdülcebbâr’a göre Allah teklife konu teşkil eden fiilin fayda veya zararını akıl ve nakil yoluyla mükellefe bildirir. Bu sebeple teklif aklî ve sem‘î diye ikiye ayrılır. İslam Ansiklopedisi

Bu konuda Ali Fuat Başgil Merhum ne demiş? “İnsan zekâsı ve bilgisiyle değil, ancak iradesi ile insandır. Zekâ ve bilgi az çok hayvanda da vardır. Fakat hususiyle, ahlâkî mânada irade canlı uzviyetler zincirinin son halkasını teşkil eden insana mahsus bir kudret ve imtiyazdır. İrade yalnız insanı hayvandan değil, hem de insanları birbirinden ayıran ve aralarında üstünlük ve aşağılık farkları yaratan yegâne ruhî kuvvettir. Etrafına bak, gördüğün üstün insanlar bunu hep iradelerinin kuvvetine borçludurlar.

Tarihte şerefli yer almış ve ün kazanmış şahsiyetlerin hepsi bunu irade silâhı ile feth etmişlerdir. Bu bir kaidedir ve istisnası yoktur. Basit zekâlı, az bilgili, hattâ bilgisiz insanlardan muvaffak olanlar çok görülür. Fakat zayıf iradeli insanlardan muvaffak olmuş ve yükselmiş tek bir misal gösterilemez. Çünkü muvaffak olmak ve yükselmek sırf gayretin meyvesidir; gayret ise, iradenin ifadesidir.”

“yalnız sana ibadet eder ve senden yardım dileriz” Fatifa/1,5

Bu ayet hakkında ilim sahipleri Allah ile insan ilişkisinin başlangıcı ve zirvesi demişler. Ne var bu ayette? İrade beyanı var. Yardım mı istiyorsun? Yardın eden yalnız Allah’tır.

İrade Kuranı Kerimde 140 yerde geçer. Külli irade Allah’a, ama cüzi olanı insana aittir. 90 ayette kullar için kullanılmıştır. Bu duruma göre Allah kulun iradesini önemsiyor.” Âlemlerin Rabbi (size irade vermeyi) dilememiş olsaydı hiçbir şey dileyemezdiniz” Tekvir/81, 29

Büyüsün kendisi karar versin demek aldatmacadır, kendimizi kandırmaktır.

“İlim maalesef amelî müstelzim değildir. İnsan, meselâ sigara ve içkinin sıhhat için ne kadar zararlı şeyler olduğunu bilir ve bilgisiyle amel edip bu ibtilâlardan kolayca vazgeçemez. Zira ilmin kaynağı zekâ, amelinki ise, iradedir. İrade terbiyesi hakkiyle mahsul verebilmek için, ona erken başlamak lâzımdır. İtiyatlar kökleştikten ve huylar iyice yerleştikten sonra bu terbiye gayet güçleşmekte ve mahsul vermek için Eyüp sabrı istemektedir.” İhsan Fazlıoğlu

YORUM YAZ
BU YAZI HAKKINDA YAPILAN YORUMLAR
Okur yorumları, kişilerin kendi görüşleridir. Bu yorumlardan sorumlu değildir.
YORUM YAZ - İRADE EĞİTİMİ
Mustafa Örki - Diğer Yazıları
Bütün Mustafa Örki Yazıları