etiler poyrazoğlu otomotiv
14 Aralık 2019 Cumartesi

İNSAN İÇİN KİBRİN SONU FELÂKETTİR! (7)

Önder Göçgün

13-11-2017

Mevlâna’dan Seçme Sözler ve Yorumları:

(Geçen yazıdan devam)

Önceki altı yazımızda Hz. Mevlâna’nın, “Kibirlenme, ululanma, kendini büyük görme! Sonuna bak hele, sonuna! Bu kibirlenmenin sonunda bakalım seni neler, ne felâketler bekliyor?” şeklindeki sözünden hareketle:

“İnsanlara karşı büyüklenme, onlara yüksekten bakma, kendini beğenme gibi anlamlar taşıyan ‘kibir’, son derece olumsuz, kötü huyların başlarında yer alır.

İnsan için asıl olan; sadece dışta yaşamaması, varlık şuuru, bilinci içerisinde zaman zaman içine dönmesini de bilerek kendisini iyi tanıması, bilmesi ve sonuçta alçakgönüllü, hoşgörülü olması ve olgunlaşmasıdır.

İnsanı, çoğu zaman farkına varmadan en çok yıkan, yiyip bitiren, negatif, olumsuz ve giderek karamsar, gergin, sinirli hâle getiren hususların başında; hiç şüphesiz içine yerleşen ve kimseleri beğenmeme, insanlara tepeden bakma demek olan, “benimki ben!” duygusu ve anlayışı gelir.”

demiş idik. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim:

“Herkes, önce kendine, sonra da ailesine, yakınlarına, yakın çevresine, milletine ve en geniş şekilde bütün insanlığa karşı sorumludur. Bunu, çok iyi bilmek ve ona göre davranmak ise, herkesin birinci derece görevleri arasındadır. Bu anlayışa, “mesuliyet şuuru” ya da “sorumluluk bilinci” adı verilir.

Ancak, bütün bunlara karşılık şurası da unutulmamalıdır ki, alçakgönüllü olmak demek; işin ve makamın, yani içinde bulunulan, hizmet verilen yerin gerektirdiği vakardan, ciddiyetten uzaklaşılması, herkesle ve özellikle de emri altında çalışanlarla lâubali, yüzgöz olunması demek değildir ve asla böyle anlaşılmamalıdır.

Elbette, amir, işveren durumunda olan kimseler; işin gerektirdiği ciddiyeti göstermek ve emri altındakilerle aradaki mesafeyi korumak durumunda, hatta zorundadırlar. Ama bu bile, o kimselerin; birlikte olduğu, çalıştığı, iş ve hizmet ürettiği insanlara tereden bakması, onları hor görmesi, küçümsemesi, giderek ezmesi, kişilikleri ile oynaması hakkını kendilerine vermez ve vermemelidir.

(Devam edecek)

YORUM YAZ
BU YAZI HAKKINDA YAPILAN YORUMLAR
Okur yorumları, kişilerin kendi görüşleridir. Bu yorumlardan sorumlu değildir.
YORUM YAZ - İNSAN İÇİN KİBRİN SONU FELÂKETTİR! (7)
Önder Göçgün - Diğer Yazıları
Bütün Önder Göçgün Yazıları