poyrazoğlu otomotiv etiler

İMAN EDENLER

Mustafa Örki

02-06-2017

“Ey iman edenler!” 2,184

Seyyid Kutup “Ey iman edenler” lafzı karşısında heyecan duyar ve sanki Allah’u Teâlâ’nın kulum deyişini içinde hissedermiş. Sevildiğini ve sevdiğini dile getirmenin güzel bir duyuş ve ifade.

Annenin evladım, babanın yavrum demesi gibi, Allah’a Kul Peygambere ümmet olmakta ayrı bir güzellik ve sevinç vesilesi. Ramazan geldi diye sevinebiliriz, çünkü imanlarımızı yenileyeceğiz

Âlimlerimiz derler ki; . Allah’a iman etmek kadar insanı şerefli kılacak başka bir inanç yoktur. Allah’a gönülden yapılan bir iman, kişiyi şeytanın tuzaklarından uzak tutar. Kur’ân’ın ilkelerine yaklaştırarak kötülüklerden alıkoyar.

Allah’a iman söz ile yapıldığından daha da kuvvetli bir şekilde akıl ve kalp ile de yapılmalı ve imanın gerekleri yerine getirilmelidir. Allah’a iman eden kişi Allah yok gibi yaşayamaz. Yaşantısıyla ilgili kararlarını Allah’ın rızasını gözeterek alır.

‘İslâm’ yani Allah’a teslim olmaktır. Aynı zamanda söz konusu dinler ‘Tevhit’ yani ‘Birlik’, ‘Birlemek’ anlamlarına gelen ve Allah’tan başka ilahları reddederek ilah olarak yalnız Allah’ı bilip ona iman etmeyi ifade eden dinlerdir. Kur’ân ayetleri kulluk ve ibadetin

Yalnız Allah’a yapılmasını, yalnız Allah’ın emir ve yasaklarına uyulmasını, yalnız Allah’a itaat ederek yalnız O’ndan sakınılmasını emreder. Kur’ân ayetlerinin ifadesiyle Allah’a ortak olabilecek hiçbir varlık yoktur (30/40).

“Allah, kendisine ortak koşulmasını affetmez.”(4/116)

“Allah’a gerektiği gibi kulluk etmeyen kişi kendi istek ve arzularının esiri olur. Şeytanın kendisi için hazırladığı tuzaklara kolayca düşer. Anlamsız sevdalar peşinde boş yere tüketir ömrünü. Oysaki gönülden inanan bir kul için hayatı anlamlı kılan şey Allah’a gerçek manada kul olmak ve yalnız Allah’a ibadet etmektir.

Biz Müslümanlar olarak ibadet ve ubudiyet/hayatın her alanında Allah’u Teâlâ’nın rızasına uygun davranmayı yaradılış gayesi olarak biliriz. Namaz-zekât ve haccımız olur ve sorumluk gereği yardımlaşırız, paylaşırız.

Tüm hayatımız boyunca bazen istekli bazen de zorlan sakta ibadet hayatımız devam eder.

Ramazan ayı bizim için kulluk programımızda Oruç ibadeti ile yoğun bir dönem demektir. Uykumuz, yeme ve içme hatta konuşma gibi ibadet yoğunluğundan en az düzeye iner. Bu dönem aslımıza dönme tedavi olma dönemidir, zaman az işimiz çoktur, boşa geçecek zaman yoktur.

Kısaca oruç tutmaya ruhumuzun, aklımızın ve bedenimizin ihtiyacı var. Unutmayalım ki, bitkiler hayvanlar bizden fazla oruç tutuyorlar. Daha fazlasını vermek için dinlenmeleri kendilerini yenilemeleri gerekiyor.

Aklı başında bir müminin bu imkândan uzak durması akıl harcı değildir. Artık yersiz korkuları yenmeliyiz.

YORUM YAZ
BU YAZI HAKKINDA YAPILAN YORUMLAR
Okur yorumları, kişilerin kendi görüşleridir. Bu yorumlardan sorumlu değildir.
YORUM YAZ - İMAN EDENLER
Mustafa Örki - Diğer Yazıları
Bütün Mustafa Örki Yazıları