poyrazoğlu otomotiv etiler
6 Haziran 2020 Cumartesi

İLTİFÂTIMIZ VAR BİZİM

Mustafa Örki

08-11-2018

“Ben yüzümü, doğrudan doğruya gökleri ve yeri yaratana çevirdim. Ben müşriklerden (Allah’ı ikinci sıraya koyanlardan) değilim." En’am/6, 79

Şaban Ali Düzgün Hoca Dini Anlama Kılavuzu adlı eserinde Habil ve Kabil olayını tarihin verdiği ilk ders olarak niteler ve şöyle der:“İyiliğin takdir edilmediği yerde iyi olmanın bedeli yok olmaktır” doğrudur mâlum ve meşhurdur “Marifet iltifata tâbidir, müşterisiz meta zâyidir. İltifatsız mal zâyidir.”

Kişilerin başarıları takdir edildiği ve karşılığı verildiği müddetçe daha iyi sonuçlar elde edilir ve başarıların devamı sağlanır. Çok kaliteli bir mal üreten kişi, eğer o mala alıcı bulamıyorsa başarısının bir anlamı yoktur. Kişilerin yararına kullanılmayan başarılar devamlı olamaz.

İltifât güzel sözle samimi olarak yönelmektir. “ Ben alemlerin rabbına teslim oldum” Bakara/2,131 bu âyette iltifat sanatı vardır demişler. Allah cc İbrahim As “Teslim ol “ der O’da cevap verir. İltifat ettiğimiz kimse onu tanımamız lazımdır. Her namaz Allah’a yönelme Fatiha okurken hamd etme bir iltifattır. Kimin huzurunda olduğunu bilmektir, bu iş bilerek değilse geriye Allah korusun “yorgunluk kalır”.

Merhum Muhammed Hamidullah Aziz Kur’an adlı eserinde Kur’anda 114 sûre ve sayısı farklıdır âyetlerden oluşur. Sûre duvarlar, evler manasınadır. Âyet ise nişan alâmet aynı zamanda “yatağa gitmek” anlamındaki bir kökten gelmektedir.

Kur’an ile yoculuk insanın Rabbine doğru yaptığı kutsal yolculuğun öğeleridir.” Onlar ki, gaybe inanırlar ve namazı kılarlar...” Bakara/2, 3 bu ayeti açıklarken şöyle der. Namaz kılan kişi birinci rekatında bir sûre olan Fatiha’yı okur, devamında bir kaç âyet daha okur rukü ve secde yapar. İkinci rekatta aynı şeyleri tekrarlar sonunda oturur teşehhüt duası okunup selam verilir. Teşehhüt Allah’ın huzurunda bulunma duasıdır der.

Şuurlu müslüman namazı hayat hâline getirendir, günde beş vakit değil her an Allah’ın huzurunda O’na yönelen iltifat eden, O’ndan yardım isteyen, O’na saygısını gösteren bir anlayışa sahiptir. Peki, bu yöneliş değersiz olur mu? İnsan insana karşı nankörlük edebilir. Habil ve Kabil örneğinde olduğu gibi. Allah cc bizim ma’budumuzdur, sığındığımız yegane varlıktır, yaptıklarımızın karşılığı mutlaka vardır.

Yolcuyuz Rabbimize onun rızasına yöneldik Peygamberimizin melaini verdiğimiz En’am sûresinin 79. Âyetini Sunhaneke yerine okuduğu ehlince mâlumdur. Bu bir duruştur, biz onun izinden gidiyoruz ve bir tavır sergiliyoruz.

Hamd ve teşehhütte tahiyyat ile biten bir ibadet ve hayat. Rabbimize övdük sena ettik. Bitirirken tahıyyatı okuduk. Tahiyyat mahlukattan sadır olan bütün övgülerin sahibi Allah’adır. Tayyibat ise salih amellerdir. Tabi selamın bir de karşılığı devamı var.

Bizi sur içinde dinlendiren Rabbimize yönelmiyeceğiz de kime yöneleceğiz? O buna hak ediyor. Bilmezsek ne olur? Zayi etmiş oluruz? Yani kendimize kötülük yapmış oluruz.

YORUM YAZ
BU YAZI HAKKINDA YAPILAN YORUMLAR
Okur yorumları, kişilerin kendi görüşleridir. Bu yorumlardan sorumlu değildir.
YORUM YAZ - İLTİFÂTIMIZ VAR BİZİM
Mustafa Örki - Diğer Yazıları
Bütün Mustafa Örki Yazıları