poyrazoğlu otomotiv etiler

İBADET İSTEĞİ

Mustafa Örki

12-07-2018

İnsanımız kendini mümin ve müslüman olarak nitelendirir. Bu güzel ve takdir edilecek bir hususdur. Fakat bir başka gerçek ise ibadet ve kululkta istikrar açısından olması gereken noktada değildir. Hata nerde? Bilgi ve örneklik açısından eksikliğimizi söyleyebiliriz. Konuyu Kur’ana ve Hz. Muhammed. Ni’met hoşumuza giden maddi ve manevi olan herşeye denir. Önce ni’meti ve vereni tanımalıyız ki şükredelim ki daha fazlası gelsin.

Rabbimiz “Şayet siz Allah’ın onca nimetine şükürle karşılık verir ve iman ederseniz Allah size azap edip de ne yapsın? Zira Allah şükredenlerin karşılığını her zaman veren ve her şeyi bilendir” Nisa/4,147 “Şükür ve iman birbirinden bağımsız değildir, İbn Abbas’a (ra) göre bu bağlamda en önemli unsurur Allah’ın tek gerçek ilah olduğuna benimsemektir” İbn Atiyye, el-Muharrerü’l Veciz 2,128 Hz Aişe validemizden gelen rivayette geceleri peygamberimiz teheccüt namazı kılıyordu. Ben kendisine, “ Ey Allah’ın Resûlü, geçmişte işlenmiş ve gelecekte işlenmesi muhtemel günahlarını Allah Teâlâ bağışladığı halde, niçin bu kadar yoruluyorsunuz?

Dedim Peygamberimiz bana “Efelâ ekûnu abden şekûrâ/ Allah’a şükreden bir kul olmayayım mı?” Dedi.(Buhari Teheccüt 6.) Peygamberimiz Allah’ın kendisine lutfettiği nimetleri bilen biri olarak O’na nasıl şükredileceğini de örnek olarak göstermiştir. İnsan niçin ibadet/şükretmez? Hâlbu ki Rabbimiz“ En büyük kerem sahibidir" alak/96,5 ilk nazil olan sure ve ayetler içinde olan bu surede dikkat çeken bir husustur. Allah'ın keremi karşısında insanın O'na minnet duyması ve tapınması gerekir. Şükran, insanın iyi ve güçlü olan birine bağlılığını içten bilişidir; tapınma, bu bağlılık ve Allah' ın iyiliği ve gücü (kerem ve kudret)’nün biçimsel anlatımıdır. İnfitar Surenin 5. âyetinde insanı yaratıp yaşamasım düzenlemede Allah'ın iyiliğine karşı insanın iyilik bilmezliğini anlatmaktadır. Niçin nankör oluyor? Kafir inanmayan anlamına gelmektedir.”Onlar Allah'a karşı nankör ve elçisini reddeden kimselerdir” Minnet duymamalarını sebebini Kuran, Alak/96, 6 .7 âyetlerde olduğu gibi yetğa ve istiğnâ kelimeleriyle belirtilmektedir.

"Hayır, (Rabbinin bunca iyili ğine rağmen yine) insan azar( yatğâ Tağa'nın asıl anlamı, birşeyin (sel veya su) çok yükselerek bol oluşta olağan sınırı aşmasıdır. Öte yandan, mecazi olarak, sınırı aşan, küstah anlamına gelir; buradaki düşünce engel tanımayıp direnen, özellikle dini ve ahlaki düşüncelerden uzak (umursamayan), kendisini durduracak hiçbir şeye yer vermeyen ve kendi güçlerine sınırsız güveni olan kimseyi belirlenmektedir. Böylece, Kuran'da bu, çoğu zaman 'kibirli olma' ya da 'mağrur davranma' diye uygun bir şekilde çevrilebilir. Bu, Yarat ıcıyı inkar ediş veya önemsemeyişle bağlı, yaratılmış olma duygusundan yoksunluk, yaratık gücüyle övünmedir. Bu, zengin Mekkelilerin mütemayil oldukları bir davranştır; çünkü nakledilen ayetlerden ikincisinin gösterdiği gibi, o, zenginlik ve itibara dayanmaktadır.

Mekkeliler mâli güçlerinde dolayı, kendilerini daha yüksek herhangi bir güçten bağımsız görmüşlerdi.Kuran tebliğince imâ edilen çağdaş bozuklukların teşhisi göz önünde tutularak bugün dünden farklı bir durum yoktur. Şükran, ifadesi esas anlamını tapınmada bulur. Nazil olan ilk ayetlerde ibadet için birkaç emri görmek mümkündür. "Rabbini yücelt, giydiklerini temiz tut (74 /3-4)", Kureyş Suresi(106), bütün Mekkelilere bir çağrıdır. "Kureyş , (kendilerini) uzlaştırdığı Yaz ve kış yolculuklarına alıştırdığı için Bu evin Rabbine kulluk etsin O, kendilerini açken doyurdu Korkudan güvene kavuşturdu.

İbadet etme, başından beri Muhammed ümmetinin ayırdedici bir niteliğidir. Bir rivayet göre ilk muhalefet, ibadete karşı yapılmıştı 'Gördün mü şu engelleyeni, namaz kılarken bir kulu!' (96 / 9-10).İlk müminler Muhammed'i Peygamber olarak kabul etmelerinin belirtisi, kendilerinin onunla ibadete katılmalarıydı.

YORUM YAZ
BU YAZI HAKKINDA YAPILAN YORUMLAR
Okur yorumları, kişilerin kendi görüşleridir. Bu yorumlardan sorumlu değildir.
YORUM YAZ - İBADET İSTEĞİ
Mustafa Örki - Diğer Yazıları
Bütün Mustafa Örki Yazıları