poyrazoğlu otomotiv etiler

GÜZELİ GÖRME -2

Mustafa Örki

13-02-2020

İslamın güzelliğini görmek için ikinci yol Peygamberimiz sav hayatını O’nun neden ve nasıl hareket ettiğini, sebebini bilmemiz gerekiyor. Rabbimiz “O,yarattığı her şeyi en mükemmel şekilde yaratandır” Secde/57,7 Buyuruyor. Bu ayette geçen ‘Ahsene’ kelimesi estetik güzellik yanında fıtri amaçlılığı uyumluluğu da ifade eder. Rum suresi 30. Âyetinde ise “ O halde sen hanif olarak dine, Allah’ın insanlığın özüne yerleştirdiği dine, fıtrata çevir” buyruluyor.

Fıtrat içinde gizleneni ortaya çıkarmaktır. Buna göre Allah’u Teâlâ kullarına yaratılış amacını gerçekleştirecek duyguları insanın içine yerleştirmiştir. Hanif olana yönelmek dine yönelmektir, fıtri özelliklerden şefkat ve merhamettir. Şefkat: mümin için küçükler acımak, büyüklere saygı, hürmettir. Merhamet ise sevmek, yardım ve iyilik etmek manalarına gelir.

Zeyd b. Hârise Hz. Muhammed sav evlâtlığı ve azatlısı, Resûlullah tarafından çok sevildiği için “hibbü Resûlullah” lakabıyla tanınırdı. Hz. Peygamber’den hiç ayrılmayan, onun risâletini ilk tasdik edenler dendir. Bazı rivayetlere göre erkeklerden ilk Müslüman olan kişidir. Hz. Muhammed As’ın Tâif yolculuğunda beraberdiler. Tâifliler Hz. Muhammed sav dinlemeyip şehirden çıkardıkları sırada üzerlerine atılan taşların Peygamber’e isabet etmemesi için Zeyd kendi vücudunu ona siper etti ve yaralandı. Zeyd b. Hârise Bedir, Uhud, Hendek gazvelerine, Hudeybiye seferine ve Hayber’in fethine katıldı. Kurân-ı Kerim’de adı geçen tek sahabe olan Zeyd’dir. Ahzâb/33,37. Peygamberimiz sav Mûte Savaşı için orduyu yola çıkarırken sancağı Zeyd’e vererek, “Eğer Zeyd şehit Onun esirlikten emirliğe yükselen ibret dolu bir hayatı vardır.

Harise kardeşi Ka’b ile birlikte Mekke’ye geldi, hemen Sevgili Peygamberimizin huzuruna çıktılar ve“Ey Kureyş kavminin efendisi, ey Abdulmuttalib’in torunu. Siz Harem-i Şerif’in komşusunuz. Misafire ikram eder, esirlere ihsan edersiniz. Açları doyurur, muhtaçlara yardım edersiniz sana yanındaki oğlumuz için geldik. Fidye karşılığı ne kadar para istersen onu verelim bize oğlumuzu geri ver. Ne olur bu dileğimizi geri çevirme”dediler.

Peygamberimiz“Zeyd’i çağırıp, kendisine durumu bildirelim ve onu serbest bırakalım. Sizinle gelmeyi tercih ederse fidyesiz alıp götürebilirsiniz. Şayet burada kalmayı tercih ederse yanımda kalır.”buyurdular.

Resul-i Ekrem Efendimiz Zeyd’i çağırdı ve kendisine“Bunları tanıyor musun?”diye sordu. O da:“Evet! Babam Harise amcam Ka’b”dedi. Peygamberimiz tekrar “Ey Zeyd! Benim sana olan davranışımı gördün. Bunlar seni almaya gelmişler, tercih senindir. Dilersen onlarla gidersin, istersen yanımda kalırsın.” buyurdu. Zeyd hiç tereddüt etmeden:“Ya Resûlullah! Sizi kimseye tercih edemem. Benim babam da amcam da sizsiniz”diye cevap verince babası hayretler içinde: “Yazıklar olsun sana, demek ki sen köleliği hürriyete, annene, babana ve amcana tercih ediyorsun” dedi O da “Babacığım ben bu zattan öyle bir şefkat ve merhametle muamele görüyorum ki, O’na kimseyi tercih edemem” cevabını verdi.

Siyer kaynaklarımız Hz. Muhammed sav için risalet öncesi puta tapmadığını, o günün alışkanlıkları olan hiç bir şeye ilgi göstermediğini kaydediyor. Fıtraten temiz kalmış, korunmuş, iyi ve iyilikleri olan biridir sonra vahiy başlıyor ve O yönünü fıtrata hanif olana çeviriyor. Hatırlayalım“Beni Rabbim terbiye etti ve terbiyemi ne güzel yaptı.”(Suyûtî, Câmiu’s-Sağîr, I, 12) “Ben, güzel ahlâkı tamamlamak üzere gönderildim.” (İmâm Mâlik, Muvattâ, Hüsnü’l-hulk, 8) Tüm bu anlatımdan şu çıkar her şey var, fıtratımızın üstünü örtmeyelim, sevelim ve sevdirelim, çünkü sevilecek bir güzelliktir.

YORUM YAZ
BU YAZI HAKKINDA YAPILAN YORUMLAR
Okur yorumları, kişilerin kendi görüşleridir. Bu yorumlardan sorumlu değildir.
YORUM YAZ - GÜZELİ GÖRME -2
Mustafa Örki - Diğer Yazıları
Bütün Mustafa Örki Yazıları