poyrazoğlu otomotiv etiler

GÜL…

Ramazan Canural

03-09-2019

Gül insanlık tarihi ile bütünleşmiş çok özel bir çiçektir. Edebiyat ve şiirimizde, şarkı ve türkülerimizde, aşkımızda, sevgimizde, inancımızda velhasıl hayatımızın her alanında gülün yeri ve önemi tartışılmaz.

Gül, geçmişten günümüze kadar sadece süs ve estetik amaçlı değil, aynı zamanda dini, tıbbî ve kültürel amaçlarla da insan yaşamının önemli bir parçası olmuştur. Gül; aşk,sevgi,acı ve ayrılış öykülerinin sembolü olmuştur. Gül dünyada çiçeklerin kraliçesi, sultanı olarak kabul edilmiş ve sevgili, daima kırmızı renkli gonca güle benzetilmiştir. Hem güldüren hem de ağlatan bu güzel çiçek bizlere aşkın, sevginin ve başarının kolay olmadığını, mutlaka bir bedelinin olduğunu gülü seven dikenine katlanır atasözüyle çok güzel bir şekilde anlatmaktadır.

Her ne kadar bir şarkıda “Güle sorma o bilmez, aşkı sevdayı, neş’eyi” dense de o aşkın ve sevdanın sembolüdür. Bu nedenle aşk temalı birçok şiirin ve şarkının tam merkezinde gül vardır.

“O gül endam bir al şâle bürünsün yürüsün,

Ucu gönlüm gibi ardınca sürünsün, yürüsün”

Diye sevdiğine övgüler düzen Divan Şairi Enderunlu Vasıf’tan tutunda…

“Hâfız’ın kabri olan bahçede bir gül varmış,

Yeniden her gün açarmış kanayan rengiyle…”

Ve…

“Zil, şal ve gül…Bu bahçede raksın bütün hızı,

Şevk akşamında Endülüs üç defa kırmızı…

Diye coşkulu dizeler yazan Yahya Kemal’den…”

“Güller arasında seni bensiz gören olmuş,

Gönlüm yüzünün rengine düşmüş de ben olmuş…”

Diye şarkılar besteleyen Şükrü Tunar’a kadar…

Hangi şairin, bestecinin, sevdasından deli divane olmuş hangi âşık’ın “sevgilisi” olmamıştır ki GÜL…

Tasavvuf ve divan edebiyatımızda peygamberimizin de simgesidir Gül…

Öyle ki Resulullah’a övgü (kaside-naat) konusunda doruk noktasına ulaşarak meşhur Su Kasidesini yazan büyük Divan Şairi Fuzulî bu şiirin bir beytinde şöyle seslenmektedir:

“Suya versün bâğban gülzârı zahmet çekmesün,

Bir gül açılmaz yüzün teg verse min gülzâre su”

“Boş yere zahmet çekmesin sulayacağım diye bahçıvan, gül bahçesini, (isterse) sele versin,

Değil bir, binlerce gül dalını sulasa, senin yüzün gibi bir gül açılmaz…”

Gül, Türk Halk Müziğinde de eşsiz bir yere sahiptir. Çok sevdiğim şu Erzincan türküsü bakın ne diyor:

“Sabahın seher vaktinde görebilsem yârimi,

Gül dalına bülbül konmuş aman çeker ah ü zârını”

Hepinize gül kokulu günler dilerim.

YORUM YAZ
BU YAZI HAKKINDA YAPILAN YORUMLAR
Okur yorumları, kişilerin kendi görüşleridir. Bu yorumlardan sorumlu değildir.
YORUM YAZ - GÜL…
Ramazan Canural - Diğer Yazıları
Bütün Ramazan Canural Yazıları