poyrazoğlu otomotiv etiler

GÖNÜLLÜ KULLUK

Mustafa Örki

25-01-2018

“İnananların hepsinin birden savaşa çıkmaları doğru değildir. Onların her kesiminden bir grubun, dinde derin bilgiler edinmek ve sefere çıkan topluluk geri döndüğünde korunmaları ümidiyle onları uyarmak için, arkada kalmaları gerekmez mi?” 9 122

Son nebi ile vahyin gelmesi bitmiştir. Artık bundan sonra insanlık kendi yollarını kendi başlarına devam edecek kıvama gelmiştir. Bu durum insanlık için onur verici ve sevindirici bir durumdur.

Bu yürüyüşün adı kulluktur, bu kutlu yürüyüş zoraki değil gönüllü olması gerekmektedir. Elbette dünya 7. asırda değildir, şartlar değişmiş, ihtiyaçlar ise artmıştır. On yıl değil bir yıl sonrası ne tür olaylara şahit olacağız belli değil. Yeni sorunlar olacak. Modernite bizi birçok şeyi zorlayacak sorun biz bunlara hazırmı yız?

Şurası muhakkak ki dinin sabiteleri ve kaynakları duruyor.

Fıkıh için şöyle bir tarif yapılmış: “İnsan hayatına dinden bir cevap oluşturma çabasıdır” denilmiş. Dinin sürekliliği için bize bırakılan mirası yorumlayacak, eskileri yenileyecek ulemaya ihtiyaç var. “el-Ulemâu veresetü’l-enbiyâ/âlimler Enbiyanın varisleridir”

Bugüne kadar bu konuda gayret edenler olmuş, hayat devam ediyor ama yenilere muhtacız. Din insanlığın saf doğasını çağırır, onu korur kirlenme ve bozulmanın önüne alır. Önemli olan insanlığın gayesini hayatını anlamlı kılacak değişmez temel değerler üzerine bina etmektir.

Bizim fıkıh kitaplarımızda olmamasına rağmen Bolşevik ihtilal sonucu Rusya’da Müslümanlar kalbi imâ ile namaz kılmışlardır. Peki, bu sonucu nasıl ulaşmışlar? Asıl olan “Benim anmak için namaz kıl” 20,14 ayetini esas almışlar. Namaz öncesi ve içindeki farzlardan bazılarını zaruretten düşmesinden esinlenerek bu meseleyi böylece halletmişler.

Gönüllü kulluk için Müslümanların önümüzdeki dönemde sorunlar çıkacağı belli. O gün gelmeden yeni nesillerin yetişmesi gerekiyor. Son dönemde gençler en kısa yönden parası iyi olan iş peşine düştüler. Zahmete talip değiller, bir başka deyimle sekülerleştik/maddileştik bu bir hastalık.

Daha işin başında çocuklarımızı paraya yönlendirme yerine gönüllü Müslümanların dertlerine dert edinmelerini anlatmalılar.

Kudüs’ün fethini niyet eden Selahaddini Eyubi Fethe kadar gülmeyi terek etmiştir. Bu iş kolay olmamıştır, kim bilir ne kadar kaç insan fedakârlık yapmıştır bilmiyoruz ama bugün övünüyoruz.

Yeni Fatihlere İmamı Ȃzam’lara ve benzerlerine ihtiyaç var. Ben bugün o ihtiyacı görüyor ve duyarlı insanlara sesleniyorum. İslam huzurdur, barıştır saadettir temiz bir hayattır. Biz önce bu güzelliği bu dünyada sonra ahrette yaşamak istiyoruz.

YORUM YAZ
BU YAZI HAKKINDA YAPILAN YORUMLAR
Okur yorumları, kişilerin kendi görüşleridir. Bu yorumlardan sorumlu değildir.
YORUM YAZ - GÖNÜLLÜ KULLUK
Mustafa Örki - Diğer Yazıları
Bütün Mustafa Örki Yazıları