poyrazoğlu otomotiv etiler

ENSÂR

Mustafa Örki

02-06-2018

Ensâr ruhu anlaşılmalı ve yaşanmalı,karşılksız yardım etmek ve karşılığını rabbimzin ödül olarak cennetle müjdelediği insanlar.

“İslâm’ı ilk önce kabul eden muhâcirler ve ensâr ile, iyilikte onlara uyanlar var ya, Allah onlardan razı olmuş;onlar da O’ndan razı olmuşlar.Allah, onlara içinden ırmaklar akan, içinde ebedi kalacakları cennetler hazırlamışlardır. İşte budur bütük mutluluk”. Tevbe/9,100

Sözlükte yardımcılar anlamına gelen ensâr nasır kelimesinin çoğuludur.Terim olarak;dinleri uğruna mekke’den Medine’ye hicret eden hz.Muhammed’in ashabını Medine’ye kabul eden ve onlara her türlü yardımı yapan Medineli müslümanlara ensâr denir.

Ensâr fedakarlık yapmıştır, Bedir harbi dahil savaşlara katılmış, Huneyn sonrası olduğu gibi ganimetlerde gözü olmamış, adı üzerinde yardım etmişlerdir. Ticaret ve zıraatla uğraşmışlar ve ilim bilhassa hadis ilmine hizmet etmişler. Siyasi olaylara katılmamışlar, idari işlere talip olmamışlardır. Emeviler döneminde muhalafetin merkezi olan Medine de olmaları yüzünden haksızlıklara ve zulme maruz kalmışlardır.

Peygamberimiz(sav) Ensarı ancak müminlerin seveceğini, ensarı sevenlerin mükâfatının Allah tarafından sevilmek, nefret edenlerin cezasını da Allah’ın buğzuna uğramak olduğunu belirtmiştir (Buhari Menâkıbü’l-ensar 4)

Yardımlaşma insanlığın ortak paydasıdır. Hiç bir insan tüm ihtiyaçlarını kendisi temin edemez. Teavün olarak ifade edilen bu gerçek sadece insanlar için değil kainat içinde geçerlidir, ot yiyen et yiyenenlar birbirlerine muhtaç.Biri olmadan diğeri hayatını sürdüremez, denge bozulur. Dün olduğu gibi bugün müslamanlar olarak yardım eden yardım alan durumundayız. Zekat verenler alan olmasa nasıl sevap kaznacak. Bazen alan el, bazen veren el olmak güzeldir.

Yardım denince hemen maddi şeyler aklımıza geliyor. Halbuki insan bir çok şeye ihtiyaç duyar. Akıl, moral desteği gibi, fakirikten şikayet eden sahabeye peygamberimiz eline bir ip verir ve odun yapıp satmasını söyler.İhtiyaç sahiplerini bulmak ve ne istediklerini vermek bana göre en ciddi işler içindedir.

Evs ve Hazreç kabileler birbirleri ile savaşmaktan usanmışlar,çare ümidi ile müslüman olmuşlardır. Ve daha sonra zaman-zaman ufak olaylar dışında bu yara kaşınmamıştır. Çünkü onların hayatlarında Vahiy verdır, Hz. Muhammed (sav) aralarındadır. İşte bugün bu anlayış tekrar geri gelmelidir. Kuran insanların elinde sevap olmaktan çıkıp anlaşılır ve yaşanılır hâline dönmelidir.

Yardım olayında bir karşılık beklenmez,bir dua, teşekkür yeter deriz ama insan bazen tam tersinide yapar. Ensarın büyüklüğü, Kuranda kendilerinin öğülmesi onlara yetmiş. “İmamlar Kureyşten” denilerek hiç bir devlet görevi verilmemiş, onlarda bu haksızlık dememişler.

“Onların kazandıkları kendilerine, sizin kazandıklarınız size” Bakara/2,144 kuralı var. Unutmayalım onlar yapmış biz de yapabiliriz.2 Haziran 2018.

YORUM YAZ
BU YAZI HAKKINDA YAPILAN YORUMLAR
Okur yorumları, kişilerin kendi görüşleridir. Bu yorumlardan sorumlu değildir.
YORUM YAZ - ENSÂR
Mustafa Örki - Diğer Yazıları
Bütün Mustafa Örki Yazıları