etiler poyrazoğlu otomotiv
29 Şubat 2020 Cumartesi

DİNLERE  SAYGILI  OLMAK

Atilla Sezener

27-12-2019

Dinler doğmadır. İlimle ve deneyle dinlere varamazsınız. Onlar korunma içgüdülerinin tatminidir. “Din, kişinin kutsalla ilişkilerini betimleyen inançlar ve doğmalar bütünüdür. Din, kişinin alınyazısına bağlı gördüğü üstün bir güç ya da ilkeye inancıdır. Din, bir yandan insanların anlayamadıkları, alın yazılarını bağlı gördükleri ve karşısında güçsüz kaldıkları doğa ve toplum olaylarını üstün güçlerle açıklama eğilimlerini, bir yandan da bu nitelikteki tasarımların kurallar, kurumlar, törenler vs. şeklinde örgütlenmesidir”

Dinlerin doğuşu, yayılışı ve ritüelleri çok farklıdır. Onun için karşılıklı olarak saygı şarttır. “En doğrusu, en iyisi benimkidir, bunun dışındakiler fasaryadır” dediğiniz an kargaşaya, çekişmelere ve hatta savaşlara hazır olmanız gerekir.

Farklılıkları birkaç misalle anlatmak istiyorum. .

“Hz. İsa’nın İncil’i bildirmesi yaklaşık olarak üç yıl sürmüştür. Bu üç yıl boyunca öğretisini sözlü olarak anlatmıştır. “İyi haber” ya da “müjde” anlamına gelen İncil, İsa’nın bu dünyadan ayrılmasından sonra onun açtığı yoldan yürüyenler tarafından yazılmıştır.”

İncil, İsa’nın yaşam öyküsünü, gösterdiği keramet ve mucizelerini, söyleyişleri, öğretisini ve çektiği çileleri anlatır. Onun dinini başlangıçta yayanlar 12 havari ile şakirtler denen 72 talebeleridir. 12 havari şunlardır. Petrus, Yuhanna, Yakup, Andreas, Filipus, Tomas, Bartalmay, Matta, Alfay oğlu Yakup, Yurtsever Simon, Maethias ve Yakup oğlu Yahuda.

Görüldüğü gibi İncil yazarlarından Matta ve Yuhanna havariler arasında yer alırken, Markos ve Luka, İsa’nın şakirtlerindendir.

İslam inancında durum farklıdır. Hz. Muhammed 35 yaşına geldiğinde toplumdan uzaklaşarak Cebel-i Nur’da sonradan Garı Hıra (Hıra yani araştırma) mağarası olan yere gelerek derin düşüncelere dalıyordu. 610 yılında yani 40 yaşındayken vahiy meleği olarak bilinen melek Cebrail gelerek Tanrı elçisi seçildiğini ve “oku” emrini içeren Alak (1-5) ayetlerini tebliğ etti. Bazı kaynaklara göre 6 ay bazılarına göre 3 yıl bir daha görünmedi.

NOTUMUZ: Yeri gelmişken kaydedeyim Kuran 22 yıl, 2 ay, 22 günde tamamlanmıştır.

Ayetler, Hz. Muhammed ve müminlerince ezberlendi, ayrıca yazıya geçirildi. İlk yazı için taş, ağaç kabuğu, deri gibi eşyalar kullanıldı. Bunlar birinci halife Hz.Ebubekir döneminde bir araya getirildi, üçüncü Halife Hz. Osman döneminde sayfalara çekilerek kitaplaştırıldı ve bugünkü Kuran ortaya çıktı.

Bırakın farklı din ve inançları aynı din anlayışında bile büyük çelişkiler vardır. Bunun tipik misalini vereyim:

“Hz.Muhammed’in Bedir Savaşı’nda (624) esir düşen Kureyşlilerle ilgili olarak şunları söylediği yazılıdır: “Esirlerin fidyelerini ödeyenler hemen serbest bırakılsın, ödemeyenlerden özgürlüğünü kazanmak isteyenlerin her biri Medineli 10 çocuğa okuma yazma öğretsin”

Buradaki yaklaşımın tam zıddını da görelim: 648 yılında Suriye Emiri Umar bin Vakkas, patrik Yuhanna Sedareta’dan İncil’i Süryanice’den Arapça’ya çevirmesini ister, ama bir şartı vardır: “İsa’nın çarmıha gerilme olayı ve İsa’nın tanrısal yönü İncil’den çıkarılacaktır” Bunu duyan patrik Emire şöyle der:”Elindeki askeri gücün tüm silahlarını üstüme yağdırsan da, Kutsal İncil’in tek bir harfini bile değiştirmem”

Aradaki anlayış farkını gördünüz.

Size zarar vermeyen inançlara mutlaka saygılı olun, ben buna inanıyorum. Hz. Ömer ne demişti:” İNANDIĞI GİBİ YAŞAMAYAN, YAŞADIĞI GİBİ İNANIR”

YORUM YAZ
BU YAZI HAKKINDA YAPILAN YORUMLAR
Okur yorumları, kişilerin kendi görüşleridir. Bu yorumlardan sorumlu değildir.
YORUM YAZ - DİNLERE  SAYGILI  OLMAK
Atilla Sezener - Diğer Yazıları
Bütün Atilla Sezener Yazıları