poyrazoğlu otomotiv etiler
23 Şubat 2019 Cumartesi

DEVLET NASIL KURULDU

Tarık Barbaros Pilevne

13-04-2017


Bazıları “devlet” kavramını tartışmaya açmak istiyorlar son günlerde. Devlet nedir, Cumhuriyet nasıl kuruldu, Atatürk ve arkadaşları niçin bu yönetimi seçti? Gelin bir kez daha hatırlayalım, tarihsel bakış açısından birlikte gözlemleyelim 1920'lerin Türkiye sini: Ulusal kurtuluş kavgası yüreklerde ve kafalarda başlamıştır. Dış ve iç düşmanları tarafından yok edilmeye çalışılan bir millet, ulusal onur ve tam bağımsızlık yolundaki kararlılık ve direnme azmini, Mustafa Kemal Paşa önderliğinde yedi düvele haykırıyor. Ancak eldeki malzeme nedir, neyle savunulacak kutsal topraklar? Tabloyu kurtuluş savaşımızın Batı Cephesi Kurmay Başkanı Asım Gündüz çiziyor: “Erlerin kılık kıyafetleri içler acısıydı. Sürekli savaşan Ordunun deneyimli subay kadrosu, yetişkin erleri dünyanın dört köşesinde eritilmişti. Şimdi elimizde askerlik çağını aşmış yaşlılar ve körpe delikanlılar vardı. Onların aziz varlıkları ile haysiyetimizi ve topraklarımızı kurtarma çabası içindeydik. Milli Mücadele, maddede ve hatta mantıkta başlamış ve durmuş bir hareket değildir. İmanla yoğrulmuş, haysiyet şuurunda şekillenmiş, milletine güvenen tarih bilen bir liderin akılcı cesaretinde boy salmış ve maddi yoksullukları tek tek dize getirerek gayesine ulaşmıştır.”

Savaş, işte bu beşeriyet enkazı üzerinde yükseliyordu. Bu kutsal isyan yokluk ve acılarla yürütülüyordu. Kavgada gevşekliğe, duygusallığa yer yoktu. Bu kavga, haklının güçlüye, tahtanın çeliğe karşı kavgası ve bir öz savunmaydı. Bu kavga “Türklüğün Ateşle İmtihanı” idi. Ordu tebliğlerinde şu türden ifadelere sık rastlanıyordu: “Birlikleriniz imha derecesinde sarsılsa bile cepheyi terk etmeyeceksiniz.” “Bu emrin dakika tehiri mucibi idamdır.” Ve Batı Cephesi Komutanı İsmet Paşa’nın, Büyük Taarruzu zafere götüren, gayret ve kararlılığımızı belgeleyen tarihi emri: “Düşman aralıksız takip edilerek muharebeye mecbur edilecektir. Maksat: İmhadır.”

İngiliz emperyalizminin Büyük Hellenistan düşünü kışkırtmasıyla, Zavallı Yorgi’yi Anadolu yaylalarında yoksul Mehmet’le kapıştırma macerası iflas etmiş, zafer süngünün ucunda parlamış, işgalci güçler vatan toprağından çıkarılmıştır. Ancak ülke yoksuldur, yaralıdır. Saltanat kovulmuş, hilafet direnmekte, cehalet pusudadır. Bunca acıyı ve sıkıntıyı göğüsleyen kahramanlar, zaferin ışıklı yolunda zaman yitirmediler. Ülkeyi insan onuru ile bağdaşabilecek bir yönetim biçimine kavuşturmakta kararlıydılar. Cumhuriyet ve Ulusal Egemenlik ilkeleri Türk insanının gelecekteki yaşam biçimi olarak belirlenmişti. Bu ilkeler ulusun azim ve kararlılığı ile bütünleşen, ortak gelecek ve kaderimizin hiçbir kişi ve gruba devredilemeyeceğinin sarsılmaz ifadesi olan “milli irade” kavramı ile çevrelenmekteydi. Ulus, Ata’sının önderliğinde uygarlık ve çağdaşlık yolunda ilerlemeye kararlıydı. Aymazlığı, karanlığı, tembelliği yok etme savaşı başlamıştı artık Anadolu’da:

“Medeniyet öyle bir ateştir ki, o karşısına çıkanları yakar, mahveder.”

“Ulusun geleceğine yalnız ve ancak ulus egemen olacaktır.”

Gelecek ufkunun aydınlık güneşleri olan gençlerimize en önemli ve şerefli mirasını, Cumhuriyeti armağan eder Gazi: “Ey yükselen yeni nesil, istikbal sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk, onu koruyacak ve yaşatacak olan sizlersiniz!”

Önder, eğitim ordumuzun adsız neferleri olan öğretmenlerimize ise: “Öğretmenler, Cumhuriyet sizden fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür nesiller ister!” Direktifini veriyordu. Sözün özü şudur sevgili dostlar; Atatürk Türkiye’dir, Türkiye Cumhuriyettir ve Cumhuriyet Erdemdir. Ali'ler, Mehmet'ler, Ayşe'ler tükenmedikçe, Atatürk Türkiye’si Cumhuriyetle yaşayacak, Cumhuriyetle var olacaktır sonsuza dek. Bu devlet, 30 Ağustos 1922’de Dumlupınar’da kuruldu. Kızıltaş Deresi adını akan kanlardan aldı. Bu devleti kuranlar; vatan görevini yerine getirenler, bedel ödeyenlerdir. Bizlere düşen ise emanete sahip çıkmak, şehit ve gazilerimizi saygıyla anmaktır. Ruhları şad olsun…

YORUM YAZ
BU YAZI HAKKINDA YAPILAN YORUMLAR
Okur yorumları, kişilerin kendi görüşleridir. Bu yorumlardan sorumlu değildir.
YORUM YAZ - DEVLET NASIL KURULDU
Tarık Barbaros Pilevne - Diğer Yazıları
Bütün Tarık Barbaros Pilevne Yazıları