poyrazoğlu otomotiv etiler
23 Şubat 2019 Cumartesi

ÇOCUK İSTİSMARI  

Gülistan ÇÖVÜT

21-02-2018

Çocuğun büyüme ve gelişmesini olumsuz yönde etkileyen her türlü davranış olarak tanımlanabilen çocuk istismarına, insanlık tarihi boyunca her kültürde rastlanmaktadır. Fiziksel istismar, cinsel istismar, duygusal istismar ve ihmal şeklinde görülür. Sık görülen ve önemli bir dünya sorunu olmasına karşın, ilgili uzmanlık dallarıyla işbirliğinde çoğu kez yetersizliklerle karşılaşılabilmektedir. Kanıtların eksikliği, yanlış bilgiler, kültürel ve geleneksel değerler istismarın göz ardı edilmesine yol açabilmektedir. Travma ancak çok ciddi boyutlarda olduğunda çocuk istismarı düşünülmektedir. istismar göstergesi olan hafif bulgular atlandığında veya bildirimi yapılmadığında, yaşamsal önem taşıyan olumsuz sonuçlarla karşılaşılabilmektedir. İstismar genellikle kurbanlarının sindirilmiş olması, duydukları utanma duygusu veya konuyu yalnız aile içi bir sorun olarak görmeleri nedeniyle gizlenme eğilimindedir. Dolayısıyla istismarın fark edilmesi çoğu zaman tesadüfidir. Bu sır, ancak birisinin anormal bir davranışı fark etmesi veya mağdurun bir fiziksel yaralanma sonrası doktora getirilmesi ile ortaya çıkabilecektir.

Amerika’da 2002 yılı içinde yaklaşık 3 milyon çocuğun istismara uğradığı raporu çocuk koruma servislerince bildirilmiştir. Aynı yıl 1400 çocuğun çeşitli tacizler nedeniyle hayatını kaybettiği ve bu çocukların % 41’inin bir yaşın altında bebek olduğu rapor edilmiştir. Bu sayı gün geçtikçe artmaktadır. Aslında çocuk istismar vakalarının sıklığını tam olarak tespit etmek mümkün değildir. Çünkü ihmal ve duygusal istismar başta olmak üzere istismarların büyük çoğunluğu gizli kalmakta ve bildirilmemektedir. Bu nedenle istismar sıklığının araştırmalarda bildirilenlerden kat ve kat fazla olduğu rahatlıkla söylenebilir. Kendi toplumumuzda sistemli araştırmalar yetersiz olsa bile klinik gözlemler çocuk istismarının hiçte azımsanamayacak boyutlara ulaştığı gerçeğini açıkça göstermektedir.

Çocuk istismarı çeşitleri içerisinde saptanması en zor olan istismar çeşididir cinsel istismar. Özellikle toplumsal değer yargıları ve kalıplaşmış inançlar sebebiyle çoğu zaman gizlenmekte, çocuğun ya da ailenin ayıbı olarak görülüp, toplumsal baskıdan korkulduğu için açığa çıkarılmamaktadır. Cinsel istismar, çocukla, yetişkin arasında gerçekleşen her türlü cinsel içerikli etkileşim olarak tanımlanabilmektedir. Temas içermesi zorunlu değildir. Seksi konuşma, teşhircilik, röntgencilik gibi temas içermeyen çeşitleri olduğu gibi, infermoral ilişki gibi temas içeren çeşitleri de bulunmaktadır. Çocuğun cinsel olarak istismarı aile dışından bir yetişkin tarafından gerçekleştirilebileceği gibi, aile içinden biri tarafından da gerçekleştirilebilmektedir. Zaten çocuk üzerindeki etkileri fazlasıyla ağır olan bu istismar çeşidi aile üyeleri tarafından gerçekleştiğinde ise, durumun çocuk üzerindeki fiziksel, psikolojik ve sosyal sonuçları derinleşmekte, çocuk ciddi yaralar almaktadır.

Çocuklara hiç kimsenin, izinleri olmadan vücutlarına dokunamayacağı öğretilmelidir. Ebeveynlerin, cinsellik ve “vücudun özel kısımları” hakkında, cinsel organların ve vücudun diğer kısımlarının gerçek isimlerini belirterek çocukla erken yaşta kuracakları iletişim, onların neye izin vermemeleri gerektiğini anlamalarına yardımcı olacaktır. Çocukların, sevdikleri bir insandan gelse bile bir öpücüğü, bedensel teması reddetme hakları vardır. Çocuklara “Hayır” demeleri, güvenli olmayan durumlardan kaçınmaları ve bunu güvendikleri bir yetişkine anlatmaları öğretilmelidir.

Cinsel istismar yapan kişilerin en sık başvurdukları taktiklerden biri; gizliliktir. Bu nedenle çocuklara iyi sırla kötü sır arasındaki fark mutlaka anlatılmalıdır. Çocukları endişelendiren, rahatsız eden, onları korkutan ya da üzen tüm sırlar kötü sırdır ve saklanmamalıdır; tam tersi güvenilir bir yetişkine (anne-babaya, öğretmene…) anlatılmalıdır.

Çocuğunuza yabancılarla temasla ilgili basit kuralları öğretin: “asla bir yabancının arabasına binme!”, “asla bir yabancıdan hediye kabul etme!”.

YORUM YAZ
BU YAZI HAKKINDA YAPILAN YORUMLAR
Okur yorumları, kişilerin kendi görüşleridir. Bu yorumlardan sorumlu değildir.
YORUM YAZ - ÇOCUK İSTİSMARI  
Gülistan ÇÖVÜT - Diğer Yazıları
Bütün Gülistan ÇÖVÜT Yazıları