poyrazoğlu otomotiv etiler

BİR TÜRKMEN ÇİLESİ

Tarık Barbaros Pilevne

09-03-2017


Dedemoğlu der ki aşkın bağından

Aşırdılar bizi Yozgat dağından
Anadolu Sivas şehri sağından

Göçtüğümüz destan olsun dillere

Geçmişten yola çıkarak geleceğe ulaşmak, aklın gereğidir. Suriye’deki iç çatışmaları konu eden, haber bültenlerinde sıkça duyduğumuz bir yer adı olan Rakka, geçmişte Diyarbakır ile Halep arasındaki Ruha eyaleti içinde kalan bir bölgenin adıydı. Osmanlı; Elbeyli, Bayındır ve Bayat boylarına ait bazı oymaklar ile birlikte, Beydili boyuna mensup; Sıraç, Ceritli, Araplı, Kadirli, Ulaşlı, Bozuslu oymaklarını Fırat Irmağı boyunca yerleştirmek ister. Alevi Türkmenler; Konya, Ankara, Kırıkkale, Kırşehir, Çorum, Amasya, Tokat, Yozgat, Sivas bölgesinden sürgün edilerek zorla iskâna tabi tutulurlar. Osmanlı, bu kararı alırken; Türkmenlerin taşkın karakteri ve savaşçı vasıfları yanında, bu coğrafyada Arap aşiretlerine set çekme, denge oluşturma düşüncesi de yer alır. Onların yerlerine ise Sünni Kürt aşiretleri iskân edilir. “Orta Anadolu Kürtleri” olarak tanımlanan Koçgiri Aşireti Sivas ve Tokat’a, Rişvan Aşireti Yozgat ve Konya’ya (Tuz Gölü Kürtleri) yerleştirilirler. Uzak ve yabancı bir diyara zorla göç ettirilerek düzenleri bozulan Türkmenlere, Arap aşiretlerinin saldırısı gecikmez. Bir yandan da Abbas Paşa gibi Osmanlı yöneticileri, düzeni ve iskânı sağlamak bahanesiyle Türkmen’in üzerine gelir, eziyet eder, yerli halk ve mültezimlerle çıkan çatışmalar nedeniyle cezalandırır.

İskeleden kaktı ol Abbas Paşa

Kızıllı, boranlı dağ var önünde

Koçyiğit beyleri at başı çekmez

Çevrilip konacak yer var önünde

Dadaloğlu der; ordan geçerse

Elbeyli Türk’ünden yolun açarsa

Akan kanlı Murat köpük saçarsa

Seyit Battal gibi er var önünde

16. ve 18. Yüzyıl Osmanlı belgeleri, kan ve zülüm kokar. Türkmenler, bir süre sonra bu çöl ikliminden kaçarak eski yurtlarına, (Emirdağı Türkmenleri gibi) dağlık ve ormanlık bölgelere sığınırlar. Canik, Munzur ve Toros dağları “Kaçkuncu” Türkmenlerin yurtları olur. Talihi yar olanlar sarıçiçek kokulu elvan nakışlı yaylalarına dönerler. Bir kısmı da Kürt yörelerine yerleşir ve zamanla Kürtleşirler. Bağdıllı Kürtlerinin tarihçesi bu yönden incelenmelidir. Suriye’de kalan Türkmenler ise Hatay’ın anavatana katılmasına ve İstiklal Savaşımıza katkıda bulunurlar. Oğuz’un Bozok koluna mensup Beydilli boyu, Tuna boylarından Türkmenistan’a uzanan coğrafyada yaygın bir topluluktur. Özgün bir Türk kültürüne sahip olup, Oğuz töresini yaşatırlar. Bu kimliklerinden dolayı kendilerine uygulanan zulme karşı tarih boyunca mücadele etmişlerdir. Bu mücadelenin odağında üç temel ilke yer alır; eline, beline, diline sahip olmak. Bu düsturun siyasal bilinçteki adı; ulusal devlete, ulusal dile, ulusal tarihe sahip çıkmaktır. Bin yıllık Anadolu tarihinin, kültürünün, dininin, dilinin oluşturduğu “Türk Ebrusu” alaşımından, “Türkiye Cumhuriyeti” tablosu yaratılmıştır. Bu aydınlanmayı sağlayan Mustafa Kemal Atatürk ve yoldaşlarına layık olmak, Cumhuriyete ve vatan toprağına sarılmak da hepimizin görevidir

YORUM YAZ
BU YAZI HAKKINDA YAPILAN YORUMLAR
Okur yorumları, kişilerin kendi görüşleridir. Bu yorumlardan sorumlu değildir.
YORUM YAZ - BİR TÜRKMEN ÇİLESİ
Tarık Barbaros Pilevne - Diğer Yazıları
Bütün Tarık Barbaros Pilevne Yazıları