poyrazoğlu otomotiv etiler
5 Ağustos 2020 Çarşamba

AVRUPA  MEDENİ Mİ DEDİNİZ?

Atilla Sezener

18-11-2019

Böyle bir yargıya muhatap olsam aynen : “MEDENİYETİ KİM KAYBETMİŞ Kİ AVRUPA BULMUŞ” diye cevaplarım.

Benim yargım da tuhafınıza gidebilir. O zaman lütfen yazıyı sonuna kadar okuyun ve bir kez daha düşünün. Kim olursa olsun, sorgulama kültürü gelişmiş kişilere saygı duyduğumu da ilave edeyim.

Bu bir doktora tezi değildir; onun için ayrıntı ve kronolojik sıra beklemeyin. Karşılığını görsem bu işin kitabını da yazarım. Gelelim Avrupa’nın marifetlerine:

1- HAÇLI SEFERLERİ:

1095 ile 1270 yılları arasında Avrupalı Katolik Hristiyanların, papanın kışkırtması ve Cennete gitme garantisi gibi vaatleri ve talebi üzerine, Müslümanların elinden Ortadoğu toprakları (Kutsal topraklar) üzerinde askeri ve siyasi kontrol kurmak için düzenledikleri askeri akınlara Haçlı Seferleri diyoruz. Yukarıda yazdığım iki tarih arasında büyük dokuz sefer yapılmıştır. Öldürülen insanların, ırzına geçilen kadınların , yıkılan ve ateşe verilen şehirlerin hesabını hiç kimse bilmemektedir.

2-ENGİZİSYON DÖNEMİ

Avrupa’nın karanlık dönemlerinin tam anlamıyla yüz karasıdır. Hak ve hukukla hiçbir ilgisi yoktur. Aslında Katolik kilisesine bağlı bir mahkeme sistemidir. Asıl adı “Ortaçağ Engizisyonu” dur. Bunun yanı sıra İspanyol Engizisyonu, Roma Engizisyonu ve Hırvat Engizisyonu da vardır.

Ortaçağ Engizisyonu Papa 1X Gregorius tarafından 1231 de kuruldu. Bu mahkemede sanık suçunu kabul edene kadar işkence görürdü, aksi halde ölürdü. Sağ kalanlar da zaten hapislerde çürürdü. Örneğin papalık o zamanlar Dünyanın düz ve sabit olduğunu ve Güneş’in Dünya etrafında döndüğüne inanırdı. Siz “Dünya yuvarlaktır hem kendi etrafında hem de Güneş etrafında döner” derseniz, yandınız. İşkence kapıda sizi beklemektedir. Bu saçmalıklar da çok uzun sürdü.

3-EMPERYALİZM

Kristof Colomb’un Hindistan’ı bulacağım diye yeni kıta ve topraklara açılmasından sonra, Avrupa ülkeleri ( İspanya, Portekiz, Hollanda, İngiltere, Fransa, Belçika, İtalya, Almanya, v.s) dünyanın çeşitli yerlerini işgal ederek sömürmeye başladılar. Bir devletin kendi sınırları dışındaki başka halklar ve onların toprakları üzerinde, onların rızası olmadan egemenlik kurma politikalarına emperyalizm diyoruz. Bu işin şampiyonu Avrupalılardır ve halen birçok yerde bu sömürme devam etmektedir.

4-KÖLE TİCARETİ

Dünyanın en eski ticaretidir ama işin tadını tam kaçıranlar Avrupalılardır. Şu kadarını yazayım. Afrika’yı sömüren ve zavallı zencileri bağlayarak zorla götürenler, dünyanın en şerefsiz devletleridir. Çoğu zaten gemilerde ölmüşlerdir. Bugün Avrupa’nın en büyük banka ve sigorta şirketlerinin bir kısmının ilk sermayeleri köle ticaretindendir. İngiltere sanayi devrimin gelişmesinde köle ticareti önemli rol oynar.

5-BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI

İnsanlık tarihinin en dramatik felaketlerinden biri olan Birinci Dünya Savaşı da Avrupa’nın marifetidir. 1914-1918 yılları arasında aralıksız devam etmiştir. Avusturya-Macaristan İmparatorunun bir Sırp milliyetçisi tarafından suikastla öldürülmesi kıtayı yıllarca kana bulamıştır. Bu arada çağın dışında kalmış Osmanlı İmparatorluğu da tarihe gömüldü.

6-İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI

Avrupa’da başlayıp, dünyaya yayılan ve 20 milyonun üzerinde insanın öldüğü ve savaş tımarhanelik Alman Diktatörü Adolf Hitler’in Polonya’ya saldırması ile başlamıştı. Yahudi ve Çingene soykırımında 6 milyondan fazla insanın öldürüldüğünü ilave edeyim. .

Etkileri bugün bile devam eden insanlık tarihinin bu en büyük dramı tartışmasız çok çok(!) medeni Avrupa’nın en büyük marifetidir.

NETİCE

Aslında yüzlerce gerekçe sıralayabilirim. Avrupa’da kayda geçmiş ilk yazılı belge olarak MÖ 700 yıllarında Antik…Jütler ve Saksonlar gibi çoğu Germen kökenli barbar kavimlerin marifetlerinden başlamak lazım. Bosna-Hersek’te Müslümanların Sırplar tarafından katledilmelerine el uyuşturup bakmalarına kadar, say sayabildiğini.

ŞEY ! AVRUPA MEDENİ Mİ DEMİŞTİNİZ?

YORUM YAZ
BU YAZI HAKKINDA YAPILAN YORUMLAR
Okur yorumları, kişilerin kendi görüşleridir. Bu yorumlardan sorumlu değildir.
YORUM YAZ - AVRUPA  MEDENİ Mİ DEDİNİZ?
Atilla Sezener - Diğer Yazıları
Bütün Atilla Sezener Yazıları