poyrazoğlu otomotiv etiler

ATATÜRK'ÜN REHBERLİĞİNDE ÇAĞI YAKALAMAK 

Ufuk GÖKMEN

09-11-2017Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşuyla sonlanan Kurtuluş Savaşı, başlı başına bir devrimdir.

Dünyaya hakim olduğunu düşünen ve onların iradesi dışında hiç bir şeyin değiştirilemeyeceğine inanan egemenler Anadolu'da yanıldılar.

Onlar hedefe koydukları ülkeyi önce içinden böler, parça parça küçültür ve zorla bağımlı olmaya razı ederler.

Eğer karşılarına vatanseverler çıkarsa önce onları milletin gözünde kötü gösterir, en güçlü silahlarla yıldırmaya çalışır, devasa paralar saçıp birliği bozar ve amaçlarına ulaşırlar.

Osmanlı Devleti bahsekonu saldırıların tamamına maruz kaldı.

Mustafa Kemal önderliğinde başkaldıran Vatanseverler bütün oyunları bozdu ve tarihte görülmemiş şekilde sömürgen güçleri istediği şartlarda masaya oturttu.

Günümüzde yenilik ve devrim adı altında koşuşturanların, çoğunlukla emperyalistlerin ekmeğine yağ sürmekte olduğunu görüyoruz. Gençlere Atatürk inkılaplarının en katıksız devrimler olduğunu anlatmak gereklidir.

Ulusal Kurtuluş Savaşı sadece askeri başarıyla bitmiş olsaydı elde edilen sonuca bir zafer diyemezdik. Çünkü bizi karanlık günlere götüren sebepler, ülke yönetiminin bilim, akıl ve çağdaşlıktan uzak olması sebebiyle gelişmişti.

İşte bu yüzden Atatürk, kurulan devletin Cumhuriyet ile yönetilmesi, millet olma bilincinin gelişmesi, devletin verimli olarak çalışması, halkın elde edilen kazanımlardan hakkaniyet esasına göre faydalanması ilkelerini ortaya koydu.

Yapılan yeniliklere eskiden olduğu gibi, dini kuralları farklı yorumlayanlar tarafından engel konulmasın diye laiklik ilkesi benimsendi.

Tarihte pek çok ülkede güçlü karizmatik liderler ortaya çıkmıştır. Pek çok ülke halen onların doktrinlerini benimsemeye devam eder.

Atatürk, karşı olduğu doktrin anlayışına engel olmak için inkılapçılık ilkesine özel önem vermiştir.

Türkiye Cumhuriyeti binlerce yıl ayakta kalmayı istiyorsa akıl ve ilim ışığında çağın getirdiklerine uyum sağlayabilmeliydi.

Atatürk, düşüncesini açıklamak için;

"Bu inkılâp, kelimenin ilk anda akla getirdiği ihtilâl anlamından başka, ondan daha geniş bir değişimi ifade etmektedir. Bugünkü devletimizin şekli, asırlardan beri gelen şekilleri ortadan kaldıran en gelişkin biçim olmuştur..." diyerek hedefinin Milleti medeniyet yolunda ilerletmek olduğunu ifade etmiştir.

Bu gün yine emperyalistlerin hedefinde olan Türkiye Cumhuriyeti, değişen dünya düzeninde Atatürk'ün ortaya koyduğu akıl ve ilime dayalı inkılâp anlayışıyla medeniyet yolunda ilerlemelidir.

YORUM YAZ
BU YAZI HAKKINDA YAPILAN YORUMLAR
Okur yorumları, kişilerin kendi görüşleridir. Bu yorumlardan sorumlu değildir.
YORUM YAZ - ATATÜRK'ÜN REHBERLİĞİNDE ÇAĞI YAKALAMAK 
Ufuk GÖKMEN - Diğer Yazıları
Bütün Ufuk GÖKMEN Yazıları