poyrazoğlu otomotiv etiler

Atatürk’ün, “En büyük eserim” dediği: CUMHURİYET

Önder Göçgün

28-10-2019

Bilindiği üzere; 29 Ekim 1923 günü Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde ilan edilen Cumhuriyetimizi ayakta tutan, onun asla vazgeçilemez olan ve geçilmemesi gereken çağdaş ve demokratik temel değerleridir. Bu değerlerin başında millet olma şuuru, anlayışı gelir. Yüzyıllar boyu tebaa inancı, yani sadece baştaki padişaha bağlılık anlayışı ve sıradan ümmet olma kabulü içinde yaşayan milletimiz, Türk olmanın şerefini, onurunu Cumhuriyet sayesinde kazanmıştır. Böylece, dili, dini ne olursa olsun, vatan toprakları üzerinde yaşayan herkes, en geniş milliyetçilik anlayışı içerisinde yurttaş olma hakkı, niteliği, değeri, önemi ve önceliği kazanmıştır.

Cumhuriyet’in ikinci temel değeri, çağdaşlaşmanın özünü oluşturan “Tevhid-i Tedrisat” (Öğretim Birliği Yasası)’dır. Bununla, çok çeşitlilik ve dağınıklık manzarası gösteren eğitim öğretim programlarında birlik sağlanmıştır.

Öte yandan, çağdaşlaşmanın zeminini oluşturan lâiklik prensibi kabul edilerek, dinin bir vicdan konusu olduğu görüşünden hareketle; herkesin inancını koruması, onu dilediği gibi yaşaması ve kimsenin inancına karışılmaması gerektiği ve bununla bütünleşen bir çizgide, “demokratik, lâik, sosyal bir hukuk devleti” anlayışı egemen kılındı.

Bu hususta, Anayasa’nın 2. maddesinde: “Türkiye Cumhuriyeti toplumun huzuru, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir.” hükmüne yer verildi.

Etnik, alt kimliği ne olursa olsun, vatan toprakları üzerinde yaşayan her fert, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı kabul edildi.

O arada “kuvvetler ayrılığı” ilkesi kabul edilerek, Yasama, Yürütme ve Yargı’nın ayrı ayrı, özgür ve kendi yetki alanında bağımsız, egemen biçimde çalışmalarını sürdürmesi gerektiği anlayışı esas alındı.

Bu çerçevede Yasama yetkisi, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne; Yürütme yetkisi iş başında bulunan Hükümetler’e; Yargı yetkisi de, Türk Milleti adına karar verme konumunda bulunan bağımsız mahkemelere, yargı organlarına verilmiştir.

Çağdaş medeniyet seviyesinin üstüne çıkma çalışmaları yolunda Cumhuriyetçilik, Halkçılık, Milliyetçilik, Lâiklik, Devletçilik, İnkılâpçılık olarak ortaya konulan Atatürk ilkelerine bağlılık ve aynı zamanda bunların, değişen şartlara göre geliştirilerek yaşatılmasını sağlamak da, Cumhuriyet’in temel değerleri arasındaki yerini almıştır.

Misak-ı Millî’yi (Ulusal Sınırlar’ı) ve tam bağımsız Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni korumak da, bir diğer temel Cumhuriyet değeri olarak kabul edilmiştir.

Üniter yapının esas alınarak, “tek dil, tek bayrak” anlayışı çerçevesinde devletimizin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünün korunması, resmî dilin Türkçe olduğu, o arada insan haklarına bağlılıkla ahlâklı, erdemli nesiller yetiştirilmesi gerektiği de önemli Cumhuriyet değerleridir.

Yarın, milletçe gururla yaşayacağımız Cumhuriyet Bayramı, hepimize kutlu olsun!

YORUM YAZ
BU YAZI HAKKINDA YAPILAN YORUMLAR
Okur yorumları, kişilerin kendi görüşleridir. Bu yorumlardan sorumlu değildir.
YORUM YAZ - Atatürk’ün, “En büyük eserim” dediği: CUMHURİYET
Önder Göçgün - Diğer Yazıları
Bütün Önder Göçgün Yazıları