poyrazoğlu otomotiv etiler

Atatürk'ü anma haftasında bir batılı gözüyle: ÖLÜMSÜZ ATATÜRK

Önder Göçgün

04-11-2019

Atatürk: The Rebirth of a Nation” (Atatürk : Bir Milletin Yeniden Doğuşu) adlı eseriyle dünyaca tanınmış olan ünlü İngiliz tarihçisi Lord Kinross’u, 10 Kasım 1968 günü Türk-Amerikan Üniversiteliler Derneği tarafından İstanbul’da düzenlenen Atatürk’ü Anma Toplantısı’nda verdiği “Atatürk ve Çağdaş Türkiye” konulu ilgi çekici konferansı vesilesiyle tanımış ve daha sonra da bizzat görüşmüş idim.

O sırada kendisinin bizlere açıkça ifade ettiği gibi:

“Atatürk, önde gelen her Batı’lı asker, siyasetçi, tarihçi, fikir ve devlet adamının ortak kabulü çerçevesinde, ‘capable commander in chief’, yani son derece dirayetli, zeki, yetenekli bir komutan ve ‘revolutionist’; inkılâpçı, değişim ve gelişimden yana bir ‘distinguished statesman’; güzide, seçkin bir devlet adamı ve nihayet bütün bu özellikleri ile ‘peerless leader’, yani emsalsiz, eşsiz bir önder’dir.

Atatürk’ü tanımamış genç kuşaklar için O’nun adı, daima saygıyla anılan bir hatıra olarak kalplerde yaşayacaktır. Öldüğü günden bugüne kadar yepyeni bir kuşak yetişmiştir; fakat Türk milletinin aklında Atatürk, yaşamakta olan ve sonsuza kadar yaşayacak olan bir güçtür.

Kemâl Atatürk’ün, çağımızın yetiştirdiği en büyük adamlardan biri olduğuna dair zihnimde en küçük bir şüphe yoktur. Benim ülkemin yetiştirdiği büyük adamlardan Winston Churchill, Atatürk’ü I. Dünya Savaşı ve sonrasının yetiştirdiği en büyük dört beş isimden biri olarak nitelendirir. Churchill, O’nu Türk milletinin lideri büyük bir asker olarak “Kahraman Prens” lâkabı ile büyük bir takdirle, hayranlıkla anmıştı. Gerçek de, budur!

Atatürk, her şeyden önce büyük bir askerdi, fakat zamanla büyük bir devlet adamı oldu. Tarih bize pek çok büyük asker ve devlet adamını anlatır, fakat her iki üstün özelliği şahsında toplamış çok az kişiden söz eder

İşte Atatürk, yetişmiş bu ender şahsiyetlerden birisidir. O, büyük bir Asker - Devlet Adamı’dır. Bir tarafta Harp Adamı’dır. Öte tarafta Barış Adamı’dır. İçindeki büyük askerî dehâ, ulusunu yok olup gitmekten kurtarmış ve gene içindeki devlet adamı özelliği, hayatının ışığını kazandırdığı milletinin yeniden doğuşunu sağlamıştır.

Bu büyük başarı, insanlarda ender görülen üstün niteliklerin birleşiminin bir eseridir. Atatürk, milletine derin sevgi bağı ile bağlı bir vatanseverdi. İcraatçı, yapıcı bir insandı. Enerji doluydu. Olaylar karşısında çabucak toparlanma üstün kabiliyetine, yılmayan bir iradeye ve azme sahipti. Sezgi ve mantığı, müstesna bir kabiliyetle aklında, zekâsında toplayan bir insandı.”

Bir yabancı tarihçi gözüyle, Atatürk’ü tamamen objektif kriterlerle değerlendirerek takdir hislerini açıkça dile getiren Lord Kinross’un yukarıdaki sözlerinden sonra insan; “Atatürk neden büyüktür? Şimdi daha iyi anlaşılıyor.” demekten kendini alamıyor.

YORUM YAZ
BU YAZI HAKKINDA YAPILAN YORUMLAR
Okur yorumları, kişilerin kendi görüşleridir. Bu yorumlardan sorumlu değildir.
YORUM YAZ - Atatürk'ü anma haftasında bir batılı gözüyle: ÖLÜMSÜZ ATATÜRK
Önder Göçgün - Diğer Yazıları
Bütün Önder Göçgün Yazıları