poyrazoğlu otomotiv etiler

ANLAMAK GÖZÜN GÖNLÜN AÇILMASIDIR

Mustafa Örki

28-09-2017

“1.Rahman, 2.Kur’anı O öğretti, 3. İnsan O yarattı, 4.Beyanı insana kendini ifade etmeyi O öğretti”

Rahmân Suresinden birkaç konuyu eşliğinde anlamaya gayret edeceğiz.

Evvela Kuran insanın gözünü gönlünü açar doğrudur. Ama anlamak için gayret gerek.

Bu surede önce öğretme sonra yaratma geliyor. İnsan yaratılmadan nasıl öğrenebilir? Bu bilgi ile ne kastedilmiş?

Kuranın öğretilmesi lafzı anlamda değildir. Ama meal verenler böyle yazmışlar, onlar öyle anlamışlar. Şaban Ali Düzgün Hoca der ki; “Kur’an ahlak ilkeleri, varlık ilkeleri ve akıl-mantık ilkeleri gibi evrensel hakikatlerin toplamını ifade eden bir terimdir. Bütün ilkeler ve değerler varlıklar daha yaratılmadan var kılındığını işaret etmektedir. Önce ilkeler var kılınıyor sonra bu ilkeler uygunluk esasına göre varlıklar yaratılıyor.

“sana bu Kurana farz kılan Allah” 28, 85 Ragıp el-Isfahani Kuran ile amel etmeyi zorunlu kılan Allah der. Sosyal Teoloji adlı eserinde Prof Ş. Ali Düzgün Allah sana ilkelere dayalı olarak değer üretecek tarzda düşünmeyi ve davranmayı farz kılar şeklinde anlamış.

Kasas suresi 85.ayeti hakkında müfessirler Hz. Muhammed (As) Hicret ederken Mekke’den ayrılması ona ağır gelmişti. Hüzünle geri dönüp baktığında nazil olmuştur diye anlatmışlar. Yani sen evet üzülüyorsun ama hicret tüm Nebileri için bir kuraldır, “seni geri döndüreceğiz” diyen Rabbimiz Mekke fethi ile onu geri döndürmüştür.

Bu bilgilerin pratik bir karşılığı var mı?

Evet, vardır varlık ilkelere bağlı olarak yaratılmıştır. İradeli varlık olan insanın ilkeli değer üretmesi gerekmektedir. Kainatta hiçbir şey tesadüfü değildir, kaos/keşmekeşlik yoktur.

Hayat bizim için idalleri, programı olmaya mecbur bırakmaktadır. Tarihçiler İngilizler için onlar 200 yıl sonrasının programını yapan millet olarak anlatılır. Kişi ve toplumlar 10-20, 50-100 yıl sonrasını düşünmeyi mecburdurlar. Ahretin varlığına iman eden bir mümin kaç yıl sonrasının hazırlığını yapıyor?

Herhangi bir insan veya tüzel kişilik yapı düşündüğü bir meseleyi ne zaman nerede nasıl yapacağını önce planlamasını yapar sonra harekete geçer.

Rahman suresinin bu ilk 4 ayet bize işlerin önce “Ümmül-Kitap veya Levhi Mahfuz” olduğunu anlatır.

Mekke Müşrikleri “ Rahmanda neymiş oda kimmiş?” 25,60 diye itiraz ederler. Rahmanın kulları da kimmiş diye küçümseyenler Müslümanlar artık işlerini kendi değerlerine uygun biçimde önden yapmadırlar. İnsan aceleci bir varlık çabuk olmasını istiyor, zorluk yıldırabiliyor. Her defasında çıkış yolu aramalı, ümitsizliğe kapılmamalı, yanlışımız var mı diye bakmalı seferde olduğunu unutmamalı.

Din ilkeler ve değerler manzumesidir. Netice almak değer üretmek için sünnetullah neyse öyle davranmak, kurtarıcı beklememek lazımdır.

Dünya üzerindeki iklim değişikliği beraberinde gelen seller-fırtınalar insan oğlunun’un kendi eliyle yaptığında kaynaklanıyor. Dünyayı şu an Müslümanlar yön vermiyor ip başkasını elinde ve onlar Allah’ın koyduğu kurallara ve değerlere hareket etmiyor. İşte bu vebaldir ve Müslümanlara yüktür. Çok çalışmak gerekiyor kevni ve tekvini ayetler okunmalı gözümüz gönlümüzün açılması ve hedefe yönelmemiz için şart.

28 Eylül 2017.

ANLAMAK GÖZÜN GÖNLÜN AÇILMASIDIR

“1.Rahman, 2.Kur’anı O öğretti, 3. İnsan O yarattı, 4.Beyanı insana kendini ifade etmeyi O öğretti”

Rahmân Suresinden birkaç konuyu eşliğinde anlamaya gayret edeceğiz.

Evvela Kuran insanın gözünü gönlünü açar doğrudur. Ama anlamak için gayret gerek.

Bu surede önce öğretme sonra yaratma geliyor. İnsan yaratılmadan nasıl öğrenebilir? Bu bilgi ile ne kastedilmiş?

Kuranın öğretilmesi lafzı anlamda değildir. Ama meal verenler böyle yazmışlar, onlar öyle anlamışlar. Şaban Ali Düzgün Hoca der ki; “Kur’an ahlak ilkeleri, varlık ilkeleri ve akıl-mantık ilkeleri gibi evrensel hakikatlerin toplamını ifade eden bir terimdir. Bütün ilkeler ve değerler varlıklar daha yaratılmadan var kılındığını işaret etmektedir. Önce ilkeler var kılınıyor sonra bu ilkeler uygunluk esasına göre varlıklar yaratılıyor.

“sana bu Kurana farz kılan Allah” 28, 85 Ragıp el-Isfahani Kuran ile amel etmeyi zorunlu kılan Allah der. Sosyal Teoloji adlı eserinde Prof Ş. Ali Düzgün Allah sana ilkelere dayalı olarak değer üretecek tarzda düşünmeyi ve davranmayı farz kılar şeklinde anlamış.

Kasas suresi 85.ayeti hakkında müfessirler Hz. Muhammed (As) Hicret ederken Mekke’den ayrılması ona ağır gelmişti. Hüzünle geri dönüp baktığında nazil olmuştur diye anlatmışlar. Yani sen evet üzülüyorsun ama hicret tüm Nebileri için bir kuraldır, “seni geri döndüreceğiz” diyen Rabbimiz Mekke fethi ile onu geri döndürmüştür.

Bu bilgilerin pratik bir karşılığı var mı?

Evet, vardır varlık ilkelere bağlı olarak yaratılmıştır. İradeli varlık olan insanın ilkeli değer üretmesi gerekmektedir. Kainatta hiçbir şey tesadüfü değildir, kaos/keşmekeşlik yoktur.

Hayat bizim için idalleri, programı olmaya mecbur bırakmaktadır. Tarihçiler İngilizler için onlar 200 yıl sonrasının programını yapan millet olarak anlatılır. Kişi ve toplumlar 10-20, 50-100 yıl sonrasını düşünmeyi mecburdurlar. Ahretin varlığına iman eden bir mümin kaç yıl sonrasının hazırlığını yapıyor?

Herhangi bir insan veya tüzel kişilik yapı düşündüğü bir meseleyi ne zaman nerede nasıl yapacağını önce planlamasını yapar sonra harekete geçer.

Rahman suresinin bu ilk 4 ayet bize işlerin önce “Ümmül-Kitap veya Levhi Mahfuz” olduğunu anlatır.

Mekke Müşrikleri “ Rahmanda neymiş oda kimmiş?” 25,60 diye itiraz ederler. Rahmanın kulları da kimmiş diye küçümseyenler Müslümanlar artık işlerini kendi değerlerine uygun biçimde önden yapmadırlar. İnsan aceleci bir varlık çabuk olmasını istiyor, zorluk yıldırabiliyor. Her defasında çıkış yolu aramalı, ümitsizliğe kapılmamalı, yanlışımız var mı diye bakmalı seferde olduğunu unutmamalı.

Din ilkeler ve değerler manzumesidir. Netice almak değer üretmek için sünnetullah neyse öyle davranmak, kurtarıcı beklememek lazımdır.

Dünya üzerindeki iklim değişikliği beraberinde gelen seller-fırtınalar insan oğlunun’un kendi eliyle yaptığında kaynaklanıyor. Dünyayı şu an Müslümanlar yön vermiyor ip başkasını elinde ve onlar Allah’ın koyduğu kurallara ve değerlere hareket etmiyor. İşte bu vebaldir ve Müslümanlara yüktür. Çok çalışmak gerekiyor kevni ve tekvini ayetler okunmalı gözümüz gönlümüzün açılması ve hedefe yönelmemiz için şart.

YORUM YAZ
BU YAZI HAKKINDA YAPILAN YORUMLAR
Okur yorumları, kişilerin kendi görüşleridir. Bu yorumlardan sorumlu değildir.
YORUM YAZ - ANLAMAK GÖZÜN GÖNLÜN AÇILMASIDIR
Mustafa Örki - Diğer Yazıları
Bütün Mustafa Örki Yazıları