etiler poyrazoğlu otomotiv
12 Aralık 2019 Perşembe

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı Haftası Dolayısıyla Bir Hatıra: ATATÜRK'ÜN, GENÇLİĞİNDE RUHUNU SARAN HÜR FİKİRLER VE BUNLARI YAYMA GAYRETLERİ

Önder Göçgün

14-05-2018

“Mustafa Kemal, Manastır Askerî İdadisi’ni hemen hemen her sene birincilikle bitirmiş, 1899’da İstanbul Harbiye Mektebi’ne girmiştir. Atatürk’ün daima anlattıklarına göre, ‘Abdülhamit idaresinin sıkıcı tazyiki (baskısı) karşısında gün geçtikçe kendisinde hür fikirler hasıl olmaya başlamış.’

Sultan Hamit devrinin korkunç tazyiki altında teşekküle başlayan bu fikirleri takviye etmek için bütün tazyike rağmen O, yine de Namık Kemal’in kitaplarını, Avrupa gazetelerini elde etmekten çekinmemiş, korkmamış. Bu elde ettiği gazete ve kitapları, ekseriya Harbiye yatakhanelerinde herkes yattıktan ve uykuya dalıp el ayak çekildikten sonra gizlice okumaya uğraşmış. Kendileri, Erkân-ı Harbiye sınıfına geçtiği zamanlarda memlekette artık tahammül edilemeyecek bir hale gelmiş olan Sultan Abdülhamit istibdadına (baskıcı yönetimine), ecnebi müdahalelerine (yabancıların devletin işlerine karışmalarına), tazyik (baskı) idaresine karşı içindeki isyankâr his gittikçe genişlemeğe başlamış.

Bu arada, binlerce kişiden ibaret olan Harbiye Mektebi talebesine mütemadiyen (sürekli olarak) fikirlerini, lâzım gelen hareketleri telkine (aşılamaya) ve bu suretle memleket idaresindeki fenalıkları anlatmaya çalışırmış. İşi o kadar ileriye götürmüş ki, talebe arasında okunmak üzere, bu fenalıkları ve müstebit (baskıcı) idareyi tenkit eden (eleştiren) ve kendi elyazısı ile hazırlanan bir gazete dahi çıkarmaya başlamış.

Mustafa Kemal’in bu hareket tarzı, Abdülhamid’in Harbiye Mektebi'ne memur ettiği sadık bendelerinin (kullarının) dikkatini çekmiş ve onları telaşa düşürmüş. O zaman mektep müfettişi olan Zülüflü İsmail Paşa, Mustafa Kemal’in bu hareketlerinin farkına vararak kendisini takip ettirmeye başlamış. (…)

Mustafa Kemal, Harbiye Mektebi sınıflarının sonuna kadar bu işlere böylece devam etmiş, durmuştur. Mektepten Yüzbaşı olarak çıkacağı sıralarda bu işe daha fazla ehemmiyet vermiş ve esaslı olarak üzerinde çalışmak üzere kendisiyle hemfikir (aynı düşüncede) olan arkadaşlarıyla bir birlik teşkil ederek bir pansiyon tutup, arasıra bu pansiyonda gizlice toplanmaya başlamışlar.

Neticede, pansiyonda toplandıkları tespit edilerek bundan dolayı birkaç ay hapis yatırılıp, daha sonra serbest bırakılmışlar.” (Kılıç Ali, “Atatürk’ün Hususiyetleri”, İst.1955, Sel Yayınları, Atatürk Kütüphanesi: 2, s.21-23)

YORUM YAZ
BU YAZI HAKKINDA YAPILAN YORUMLAR
Okur yorumları, kişilerin kendi görüşleridir. Bu yorumlardan sorumlu değildir.
YORUM YAZ - 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı Haftası Dolayısıyla Bir Hatıra: ATATÜRK'ÜN, GENÇLİĞİNDE RUHUNU SARAN HÜR FİKİRLER VE BUNLARI YAYMA GAYRETLERİ
Önder Göçgün - Diğer Yazıları
Bütün Önder Göçgün Yazıları